Viromed Laboratuvarı
Ankara
İletişim
Atatürk Bulvarı No: 237/26-28 (Kuğulupark Yanı) Kavaklıdere/Çankaya/Ankara
Tahlil Çeşitleri
 • Klinik Biyokimya Testleri
 • 1,25-Dihidroksi Vitamin D
 • 1,4 Delta-Androstenedion
 • 11-Deoksikortizol
 • 17 OH-Progesteron
 • 17-Hidroksikortikoidler (17-Ketosteroidler)
 • 25-Hidroksi Vitamin D
 • 5' Nükleotidaz
 • 5-Hidroksi İndol Asetik Asit
 • 5-Hidroksitriptamin (Serotonin)
 • 5-Hidroksitriptamin (Serotonin) (İdrar)
 • AARB Aranması
 • ACE (Angiotensin Converting Enzyme)
 • ACTH (Adrenokortikotropik Hormon)
 • Açil karnitin Profili
 • Adacık Hücre Antikoru (ICA)
 • Adenovirus IgG
 • Adenovirus IgM
 • Adenovirüs Antijeni
 • Adenozin deaminaz Aktivitesi (ADA)
 • ADH (Antidiüretik Hormon, Vazopressin)
 • Adrenalin (Epinefrin) (İdrar)
 • Adrenalin (Epinefrin) (Plazma)
 • Aktive Parsiyel Tromboplastin Zamanı (aPTT)
 • Aktive Protein C Rezistansı (APC Rezistansı)
 • Alanin Aminotransferaz (ALT)
 • Albumin
 • Albumin(BOS)
 • Aldolaz
 • Aldosteron
 • Aldosteron (İdrar)
 • Alfa-1 Antitripsin
 • Alfa-Fetoprotein (AFP)
 • Alfa-galaktosidaz
 • Alkalen Fosfataz (ALP)
 • Alkalen Fosfataz (kemiğe spesifik)
 • Alkalen Fosfataz İzoenzimleri
 • Alkol (Etanol)
 • Alüminyum
 • Amilaz
 • Amilaz (İdrar)
 • Amilaz (Pankreatik)
 • Aminoasit (İdrar)
 • Aminoasitler (Serum)
 • Amip Antijeni
 • Amip Antikoru
 • Amonyak
 • ANCA Profil (c-ANCA, p-ANCA)
 • Anti Beta-2 Glikoprotein 1 IgA
 • Anti Beta-2 Glikoprotein 1 IgG
 • Anti Beta-2 Glikoprotein 1 IgM
 • Anti CCP
 • Anti ds-DNA
 • Anti Düz Kas Antikoru (ASMA)
 • Anti Endomisyum Antikor IgA
 • Anti Endomisyum Antikor IgG
 • Anti Faktör Xa Aktivitesi
 • Anti Fosfatidilserin IgG
 • Anti Fosfatidilserin IgM
 • Anti Fosfolipid IgG
 • Anti Fosfolipid IgM
 • Anti GAD (Glutamik asit dekarboksilaz antikorları)
 • Anti Gliadin lgA
 • Anti Gliadin lgG
 • Anti Glomerüler Bazal Membran Antikoru (Anti-GBM)
 • Anti HAV IgG
 • Anti HAV IgM
 • Anti HBc IgM
 • Anti HBc Total (IgG)
 • Anti Hbe
 • Anti Hbs
 • Anti HCV
 • Anti Hepatit E (HEV)
 • Anti HIV
 • Anti Histone
 • Anti Jo 1
 • Anti Kardiyolipin IgG (ACA IgG)
 • Anti Kardiyolipin IgM (ACA IgM)
 • Anti Mitokondrial Antikor Tip M-2 (AMA Tip M-2)
 • Anti Nükleer Antikor (ANA)
 • Anti Parietal Hücre Antikoru
 • Anti Ribozomal P Protein
 • Anti RSV IgA
 • Anti RSV IgG
 • Anti RSV IgM
 • Anti Scl 70
 • Anti Sentromer
 • Anti Sm
 • Anti Sm / RNP
 • Anti Sm D1
 • Anti Sperm Antikoru (ASA)
 • Anti SS-A (Ro)
 • Anti SS-B (La)
 • Anti Tiroglobulin
 • Anti TPO (Tiroid peroksidaz antikorları)
 • Antibiyotik Duyarlılık Testi
 • Antimüllerien Hormon (AMH)
 • Antitrombin III Aktivitesi
 • Apolipoprotein A-I
 • Apolipoprotein B
 • Apse Kültürü
 • Aril Sülfataz A
 • Arsenik
 • Arsenik (İdrar)
 • ASCA IgA
 • ASCA IgG
 • Asetaminofen (Parasetamol)
 • Asetilkolin Reseptör Antikoru
 • Asit fosfataz (Total)
 • ASO (Antistreptolizin O)
 • Aspartat Aminotransferaz (AST)
 • Aspergillus antijeni
 • Bakır
 • Bakır (İdrar)
 • Balgam Kültürü
 • Bence-Jones Proteini
 • Beta-2 Mikroglobulin
 • Beta-hCG (Kantitatif)
 • Bikarbonat (HCO3 - )
 • Bilirubin (Direk)
 • Bilirubin (Total)
 • Biotinidaz Aktivitesi
 • Boğaz Kültürü
 • Borrelia Burgdorferi IgG
 • Borrelia Burgdorferi IgG (Western Blot)
 • Borrelia Burgdorferi IgM
 • Borrelia Burgdorferi IgM (Western Blot)
 • BOS İmmünelektroforez
 • BOS Kültürü
 • Boyalı Mikrosobik İnceleme
 • Boyasız Direkt Mikroskopik İnceleme
 • Böbrek Taşı Analizi
 • Brucella Aglütinasyon Testi (Rose Bengal)
 • Brucella Aglütinasyon Testi
 • Brucella IgG
 • Brucella IgM
 • Brucella Tüp Aglütinasyonu
 • Burun Akıntısı Kültürü
 • Büyüme Hormonu
 • C Peptid
 • C1 esteraz inhibitörü
 • C3 (Kompleman 3)
 • C4 (Kompleman 4)
 • CA 125
 • CA 15-3
 • CA 19-9
 • CA 72-4
 • CD34 analizi
 • CD4 / CD8 analizi
 • CEA
 • CH 50 Kompleman Aktivitesi
 • Chlamydia Antijeni (Card Test)
 • Chlamydia PCR
 • Chlamydia pneumoniae IgA
 • Chlamydia pneumoniae IgG
 • Chlamydia pneumoniae IgM
 • Chlamydia trachomatis IgG
 • Chlamydia trachomatis IgM
 • Civa
 • Civa (İdrar)
 • CK (Total Kreatin Kinaz )
 • CK İzoenzim Elektroforezi
 • CK-MB
 • Clostridium Difficile Toksin A
 • Clostridium Difficile Toksin A ve B
 • CMV DNA, Kantitatif
 • CMV IgG
 • CMV IgG Avidite Testi
 • CMV IgM
 • CRP (C Reaktif Protein)
 • Cryptosporidium Antijen
 • Çinko
 • Çinko (Eritrosit içi)
 • Çok Uzun Zincirli Yağ Asitleri
 • D-Dimer
 • Delta Antijeni (Hepatit D virüs antijeni)
 • Delta Antikoru (Hepatit D virüs antikoru)
 • Demir
 • Demir Bağlama Kapasitesi
 • Deoksipiridinolin-Piridinolin
 • Deri Lezyon Kültürü
 • DHEA-S (Dehidroepiandrosteron Sülfat)
 • Difenilhidantoin
 • Digoksin
 • Dihidrotestosteron (DHT)
 • Direkt Coombs (Polispesifik)
 • Doku Transglutaminaz Ig A
 • Doku Transglutaminaz Ig G
 • Dopamin (İdrar)
 • Dopamin (Plazma)
 • Down Sendromu Birinci Trimester Tarama Testi
 • Down Sendromu Dörtlü Tarama Testi
 • EBV DNA (PCR)
 • EBV EA IgG
 • EBV EBNA IgG
 • EBV EBNA IgM
 • EBV VCA IgG
 • EBV VCA IgM
 • Endomisyum Antikor (EMA) IgA
 • Endomisyum Antikor (EMA) IgG
 • Entamoeba Histolytica Adezin Antijeni (Dışkı)
 • Entamoeba Histolytica Antikor (IHA)
 • Eozinofil (Total)
 • Eozinofil Katyonik Protein (ECP)
 • Eritropoetin
 • Estradiol (E 2 )
 • Estriol (E3)
 • Faktör II (Protrombin)
 • Faktör IX (Christmas faktör)
 • Faktör IX İnhibitörü
 • Faktör V (Proakselerin)
 • Faktör V Leiden mutasyonu
 • Faktör VII (Prokonvertin)
 • Faktör VIII İnhibitörü
 • Faktör VIIII
 • Faktör X (Stuart Faktör)
 • Faktör XI
 • Faktör XII (Hageman Faktörü)
 • Faktör XIII (Fibrin Stabilize Edici Faktör)
 • Familial Akdeniz Ateşi (FMF) Mutasyon Analizi
 • Fenilalanin
 • Fenitoin
 • Fenobarbital
 • Fenol
 • Ferritin
 • Fibrinojen
 • Folik Asit
 • Fosfor
 • Fosfor (idrar)
 • Fronkül Kültürü
 • Fruktozamin
 • FSH (Follikül Stimülan Hormon)
 • FT3 (Serbest Triiyodotironin)
 • FT4 (Serbest Tiroksin)
 • Gaita Kültürü
 • Gaita Steatokrit
 • Gaitada Amip
 • Gaitada Gizli Kan
 • Gaitada Parazit
 • Gaitada pH
 • Gaitada Sindirim
 • Gaitada şeker Kromatografisi
 • Galaktomannan Antijeni
 • Gastrin
 • Gebelik Testi (İdrar)
 • GGT (Gama Glutamil Transferaz)
 • Giardia Antijeni
 • Gliadin Antikoru IgA
 • Gliadin Antikoru IgG
 • Glikozile hemoglobin (HbA1c)
 • Glomerüler Bazal Membran Antikoru (Anti-GBM)
 • Glukoz
 • Glukoz (İdrar)
 • Glukoz 6-fosfat dehidrogenaz(G6PD)
 • Glukoz Tolerans Testi
 • Gonokok Kültürü
 • Göz (Konjonktiva) Kültürü
 • Gram Boyalı Preparat
 • Gruber-Widal (Salmonella tüp aglütinasyonu)
 • Gümüş (Ag)
 • Haptoglobin
 • HbA1c
 • HBeAg
 • HBsAg
 • HBV DNA (PCR)
 • HCV Doğrulama
 • HCV genotiplendirme
 • HCV RNA ,Kantitatif
 • HDL Kolesterol
 • HDV RNA
 • Helicobacter Pylori Direk Antijen
 • Helicobacter Pylori Ig A
 • Helicobacter Pylori Ig G
 • Hemoglobin A1c
 • Hemoglobin Elektroforezi
 • Hemoglobin Elektroforezi (HPLC ile)
 • Hemogram (Tam Kan Sayımı)
 • Hepatit E Antikoru
 • Heterofil Antikor
 • HIV p24 Antijeni
 • HIV RNA
 • Hidroksipirolin
 • Hippürik Asit
 • HLA B27
 • HLA B27
 • Homosistein
 • Homovanilik Asit (HVA)
 • HSV Tip 1 DNA
 • HSV Tip 1 IgG
 • HSV Tip 1 IgM
 • HSV Tip 1/2 DNA, Multipleks
 • HSV Tip 2 DNA
 • HSV Tip 2 IgG
 • HSV Tip 2 IgM
 • Human Papilloma Virus (HPV) DNA
 • Human Papilloma Virus (HPV) Genotipleme (Tüm Tipler)
 • IgA
 • IgD
 • IgE (Total)
 • IgG
 • IgG İndeksi
 • IgG Sub Grupları
 • IgM
 • İdrar Kültürü ve Koloni Sayımı
 • İdrar Tahlili (Tam İdrar Tetkiki)
 • İmmünelektroforezi (Serum)
 • İmmünfiksasyon Elektroforezi (İdrar)
 • İndirekt Coombs
 • İnfluenza A RNA, Kalitatif
 • İnfluenza H1N1 RNA, Kalitatif
 • İnhibin B
 • İnsulin Like Growth Factor Binding Protein-3 (IGF-BP 3)
 • İnsülin
 • İnsülin Antikoru
 • İnsülin Like Growth Faktör 1 (Somatomedin C)
 • İnsülin Rezistansı (Açlık insülin, açlık glikoz, HOMA İndeksi)
 • İyonize Kalsiyum (Ca +2 )
 • İyot
 • Kabakulak (Mumps) IgG
 • Kabakulak (Mumps) IgM
 • Kadmiyum (Cd)
 • Kalsitonin
 • Kalsiyum
 • Kalsiyum (İdrar)
 • Kan Grubu Tayini
 • Kan Kültürü
 • Kan Üre Azotu (BUN)
 • Kappa Hafif Zincir Serbest (İdrar)
 • Kappa Hafif Zincir Serbest (Serum)
 • Kappa Hafif Zincir Total (İdrar)
 • Kappa Hafif Zincir Total (Serum)
 • Karbamazepin
 • Karnitin / Açil karnitin Analizi
 • Karsinoemriyonik Antijen (CEA)
 • Kızamık (Rubeola) IgG
 • Kızamık (Rubeola) IgM
 • Kızamıkçık (Rubella) IgG
 • Kızamıkçık (Rubella) IgM
 • Kist hidatik (İndirekt hemaglütinasyon)(Echinococcus IHA)
 • Klor
 • Klor (İdrar)
 • Kobalt (Co)
 • Kolesterol
 • Kollajen Tip I C Terminal (BETA CTX)
 • Kollajen Tip I N Terminal (NTX)
 • Kortizol
 • Kortizol (İdrar)
 • Kreatin Kinaz (CK)
 • Kreatinin
 • Kreatinin (İdrar)
 • Kreatinin Klirens Testi
 • Krom
 • Kromogranin A
 • Kulak Akıntı Kültürü
 • Kurşun
 • Kurşun (İdrar)
 • Laktat
 • Laktik Dehidrogenaz (LDH)
 • Laktoz Tolerans Testi
 • Lambda Hafif Zincir Serbest (İdrar)
 • Lambda Hafif Zincir Serbest (Serum)
 • Lambda Hafif Zincir Total (İdrar)
 • Lambda Hafif Zincir Total (Serum)
 • Lamotrigine
 • LDH İzoenzim Elektroforezi
 • LDL Kolesterol
 • Legionella Antijeni
 • Lenfosit alt grupları (8 adet monoklonal antikor sonucu verilir)
 • Levetiracetam
 • LH (Luteinizan Hormon)
 • Lipaz
 • Lipoprotein a
 • Lityum
 • Liver Kidney Mikrozomal Antikor
 • Lizozim
 • Lupus Antikoagülanı (APTT-LA)
 • Lupus Antikoagülanı (Doğrulama testi ile)
 • Lyme Hastalığı
 • Magnezyum
 • Makroprolaktin Taraması
 • Mangan (Ma)
 • Mantar Aranması ve Kültürü
 • Measles (Rubeola antikorları)
 • Meni (semen, sperm, ejakulat) Kültürü
 • Metanefrin (İdrar)
 • Metanefrin (Pazma)
 • Methotrexate
 • Metil Malonik Asit
 • Mikobakterium tuberkulozis (PCR)
 • Mikro CRP
 • Mikroalbumin
 • Miyoglobin
 • Molibden
 • MPO ANCA (p-ANCA)
 • MTHFR Mutasyon Analizi (A1298C)
 • MTHFR Mutasyon Analizi (C677T)
 • Mumps Antikorları
 • Mycoplasma Pneumonia IgG
 • Mycoplasma Pneumonia IgM
 • Nazofarenks Kültürü
 • Nikel
 • Noradrenalin (Norepinefrin) (İdrar)
 • Noradrenalin (Norepinefrin) (Plazma)
 • Normetanefrin İdrar
 • Normetanefrin Plazma
 • Nöron Spesifik Enolaz (NSE)
 • Nükleer Matriks Protein (NMP 22)
 • Oksalat
 • Oksiyur yumurtası
 • Oraklaşma testi
 • Organik asitler (Özel kromotografi) (Her biri)
 • Osteokalsin
 • Oxcarbazepin (Trileptal)
 • Ozmolarite
 • Ozmotik Frajilite
 • Pankreatik amilaz
 • Paraneoplastik Panel
 • Parathormon (PTH)
 • Parietal Hücre Antikoru
 • Parsiyel Tromboplastin Zamanı
 • Parvovirus B19 IgG
 • Parvovirus B19 IgM
 • Parvovirus PCR
 • Periferik Yayma İncelemesi
 • Piruvat
 • Piruvat kinaz
 • Plasmodium Aranması
 • Plazminojen
 • Porfirinler
 • Porfobilinojen
 • Post Prandial Kan Şekeri (Tokluk Kan Şekeri)
 • Potasyum
 • PR3 ANCA (cANCA)
 • Prealbumin
 • Pro-BNP (pro-brain natriuretic peptide)
 • Progesteron
 • Prokalsitonin
 • Prolaktin
 • Prostat Spesifik Antijen (Total PSA)
 • Prostatik Asit Fosfataz (PAP)
 • Protein C Aktivite
 • Protein C Antijen
 • Protein Eletroforezi (İdrar)
 • Protein Eletroforezi (Serum)
 • Protein S Aktivite
 • Protein S Antijen
 • Protrombin Zamanı (PTZ)
 • PSA (Serbest )
 • Pseudokolinesteraz
 • PTH (Parathormon)
 • Pü Kültürü
 • Quantiferon
 • Redüktan Madde (Gaita)
 • Redüktan Madde (İdrar)
 • Renin
 • Retikülosit Sayımı
 • Romatoid Faktör (RF)
 • Rotavirüs Antijeni (Gaita
 • Rubella Antikorları
 • Rubella IgG avidite
 • Rubeola (Measles) Antikorları
 • Safra Asitleri
 • Salisilat
 • Sedimantasyon (1 Saat )
 • Seks Hormon Bağlayıcı Globulin (SHBG)
 • Selenyum
 • Sensitif CRP (Mikro CRP)
 • Serotonin (5-Hidroksitriptamin)
 • Seruloplazmin
 • Serum Amiloid A
 • SGOT (Aspartat Aminotransferaz, AST)
 • SGPT (Alanin Aminotransferaz, ALT)
 • Siklosporin
 • Sistatin C
 • Sistin (İdrarda)
 • Sitrat (İdrarda)
 • Smooth Muscle Antikoru
 • Sodyum
 • Sodyum (İdrar)
 • Somatomedin C (insülin Like Growth Faktör 1)
 • Sperm Morfolojisi (Kruger)
 • Spermogram
 • Spesifik IgE Ağaç Karışımı Tx29 (Kızıl ağaç-Akça ağaç-Huş ağacı-Fındık-Meşe-Söğüt)
 • Spesifik IgE Akar Karışımı Dx1 (Dermatophagoides pteronyssinus-Dermatophagoides farinae)
 • Spesifik IgE Aspergillus M3
 • Spesifik IgE Aspirin C51
 • Spesifik IgE Badem F20
 • Spesifik IgE Bal arısı İ1
 • Spesifik IgE Beslenme Tarama Fx20 (Yumurta akı-İnek sütü-Morina balığı-Buğday unu- Yer fıstığı-Soya fasulyesi-Çilek-Kereviz)
 • Spesifik IgE Çikolata F52
 • Spesifik IgE Çilek F44
 • Spesifik IgE Echinococcus P2
 • Spesifik IgE Fındık F17
 • Spesifik IgE Hamamböbeği İ6
 • Spesifik IgE Hububat Karışımı Gx4 (Çavdar-Yulaf-Buğday-Arpa-Mısır)
 • Spesifik IgE Kereviz F85
 • Spesifik IgE Latex K82
 • Spesifik IgE Ot Karışımı Gx1 (Domuz ayrığı-Güz çiğdemi-Sert çayır otu- Çayır kelp kuyruğu-Salkım otu)
 • Spesifik IgE Ot Karışımı Gx1 (Domuz ayrığı-Güz çiğdemi-Sert çayır otu- Çayır kelp kuyruğu-Salkım otu)
 • Spesifik IgE Polen Karışımı Twx3 (Civan perçemi-Sinir otu-Kazayağı-Altın başak-Isırgan otu)
 • Spesifik IgE Solunum Tarama STx10 (Dermatophagoides pteronyssinus-Dermatophagoides farinae-Kedi epiteli-Köpek epiteli-Çayır kelp kuyruğu-Huş ağacı-Kavak-Civan perçemi-Kara pazı-Alternaria alternata (tenvis))
 • Spesifik IgE Soya fasülyesi F14
 • Spesifik IgE Süt F2
 • Spesifik IgE Total yumurta F252
 • Spesifik IgE Yaban arısı İ3
 • Spesifik IgE Yer fıstığı F13
 • Spesifik IgE Yumurta akı F1
 • Spesifik IgE Yumurta sarısı F75
 • Şeker Kromotografisi (İdrar)
 • Takrolimus (FK 506)
 • Tam Kan Sayımı
 • Taş Analizi
 • TCA (İdrar)
 • Teofilin
 • Testosteron (Serbest)
 • Testosteron (Total)
 • Tiroglobulin (Tg)
 • Tiroksin Bağlayan Globulin (TBG)
 • Total Protein
 • Total Protein (İdrar)
 • Toxoplazma IgG
 • Toxoplazma IgG Avidite Testi
 • Toxoplazma IgM
 • Transferrin
 • Treponema Pallidum Antikoru (FTA-ABS) IgG
 • Treponema Pallidum Antikoru (FTA-ABS) IgM
 • Treponema Pallidum Hemaglütinasyon (TPHA)
 • Trigliserid
 • Triptaz
 • Trombin Zamanı
 • Troponin I
 • Troponin T
 • TSH (Tiroid Stimülan Hormon)
 • TSH Reseptör Bloke Edici Antikor
 • Uyuşturucu Paneli (Amfetamin, barbiturat, benzodiazepin, kokain, ecstasy, metamfetamin,morfin/opiat, metadon, marihuana/esrar, trisiklik antidepresan)
 • Üre (BUN)
 • Üre (İdrar)
 • Üreaplasma Kültürü
 • Üretral Akıntı Kültürü
 • Ürik Asit
 • Ürik Asit (İdrar)
 • Üroporfirinler
 • Vajinal Kültür
 • Valproik Asit
 • Vanil Mandelik Asit (VMA)
 • Varicella Zoster Virus (VZV) IgG
 • Varicella Zoster Virus (VZV) IgM
 • VDRL Kart Test (RPR)
 • Vitamin 2 (Riboflavin)
 • Vitamin 6 (Pridoksal Fosfat
 • Vitamin A (Retinol)
 • Vitamin B1 (Tiamin)
 • Vitamin B12 (Siyanokobalamin)
 • Vitamin C (Askorbik asit)
 • Vitamin E (Alfa- tokoferol)
 • Vitamin H (Biotin)
 • Vitamin K
 • Von Willebrand Faktör Aktivitesi (Ristosetin kofaktör)
 • Von Willebrand Faktör Antijeni
 • Yara Kültürü
 • Patoloji
 • Anlaşmalı Kurumlar
 • Acıbadem Sigorta
 • Acil Tedavi Sigortası
 • Ak Sigorta
 • Akbank
 • Anadolu Hayat
 • Ankara Sigorta
 • Ankara Barosu
 • ASO
 • Avis
 • Axa Sigorta
 • Dr. Back-up
 • Bank Asya
 • Bilgi Hastanesi
 • Benefit Global
 • Birlik Sigorta
 • Çek Cumhuriyeti Sigortalıları
 • Viromed Laboratuvarları
 • Ergo
 • Esbank
 • Eureko Sigorta
 • Türk Eximbank
 • Groupama
 • Güneş Sigorta
 • Hür Sigorta
 • Inter Partner Assistance
 • Türkiye İş Bankası
 • Işık Sigorta
 • Medline
 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
 • Newlife Hayat Sigortası
 • Özel Akpol Tıp Merkezi
 • Özel Akropol Hastanesi
 • Özel Ankara Endomer Pediatrik Endokrinoloji Merkezi
 • Özel Özkaya Tıp Merkezi
 • PTT
 • Ray Sigorta
 • Bartın Devlet Hastanesi
 • SBN Sigorta
 • Şekerbank
 • Halkbank
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi
 • Türk Hava Yolları
 • Türk Telekom
 • Vakıfbank
 • Yapı ve Kredi Bankası
 • Ziraat Bankası