First slide
Second slide
Third slide

Çocuğu Olmayan Çiftlere Yapılan Tahliller Nelerdir?

Çocuğu olmayan çiftler, çocuk sahibi olabilmek için bir çok test ve tahlil yaptırmaktadır.Anne  ve  baba adayları çocuklarının olmamasının nedenini araştıran hekimlerin istediği tahlilleri yaptırıp biran önce tedaviyle çocuk sahibi olmayı istemektedir.
İnfertilite yani kısırlık  araştırılmasında yapılan tahlilleri kadınlarda ve erkeklerde yapılan tahliller olmak üzere iki ana başlıkta inceleyebiliriz.

KADINLARDA İSTENEN TAHLİLLER

1.Hormonal Tahliller: Bu grupta doğurganlıkla ilgili bir çok hormon tahlili yer almaktadır.Başlıcaları: FSH, LH, E2, Prolaktin, Serbest T4, TSH, Serbest Testosteron, 17-OH Progesteron, DHEA-S04, Androstenedion; TSH ve serbest T3 veya T4  testleridir. Bu hormonların seviyelerinde saptanacak olan bir bozukluğun infertilite ile ilişkisi değerlendirilerek tedavisi yoluna gidilir. Bunlara ek olarak üreme sistemi üzerinde etkisi bulunan hormonlar (DHEA, androstenedion, 17 hidroksiprogesteron, serbest testosteron) incelemeye tabi tutulur.

2.Serolojik Tahliller: Bu testlerin başlıcaları: Hbs Ag, Anti-Hbs, Anti-HCV, Anti-HIV I+II, Rubella IgG, Rubella IgM, Toxo IgG, Toxo IgM Birtakım viral hastalıkların önceden tanımlanması veya bağışıklığın belirlenmesi amacı ile kan tahlillerine B ve C tipi hepatit (sarılık) virüsü, AIDS (HIV) ve kızamıkçık virüsü (rubella) incelemeleri eklenmektedir.

3.Hematolojik Tahliller: Kan grubu ve tam kan sayımı'dır. Kan sayımı ile kansızlık (anemi) yönünden araştırma yapılır. Kan grubu belirlenerek kan uyuşmazlıkları ile ilgili önceden bilgilenme sağlanır.

4.Girişimsel Tahliller: .Kadında infertiliteye yönelik rahim ve tüplerin değerlendirmesi amacı ile gerçekleştirilebilecek diğer tahlil yöntemleri ise histerosalpingografi ve endoskopik yöntemlerdir.

ERKEKLERDE YAPILAN TAHLİLLER:

Erkeklerde kadınlara göre nispeten daha az tahlil yapılmaktadır.


1.Spermiogram Tahlili: Ortalalama 3-5 günlük bir cinsel perhiz sonrası yapılan bir tahlildir.

2.Hormon Tahlilleri: FSH, LH, Testesteron gibi hormon tahlilleri yaparak erkek üreme sistemi ile ilgili analiz yapılır.

3.Ultrasonografi (Testis / Transrektal) :Üreme organları ultrason eşliğinde incelenir.

4.Genetik Analiz: Genetik inceleme, sperm sayısı normalin çok altındaki erkeklerden istenmektedir.İnceleme, kan örneği alınarak yapılmaktadır.. Spermlerde nadir görülen ciddi şekil bozuklukları ortaya çıktığında veya erkeğin translokasyon adı verilen bir genetik hastalık taşıyıcısı olduğu durumlarda; FISH tekniği ile spermlerdeki kromozomal hatalar incelenmektedir. Bu uygulama mikroenjeksiyon tekniği ile elde edilecek embriyoların kromozom bozuklukları konusunda önceden bilgi vermesi açısından çok önemlidir.

5.İdrar ve Meni (Sperm) Kültürü:İdrar yollarında ve spermde oluşan enfeksiyonlar erkeklerde kısırlık için neden olabilmektedir.


Tahlillerinizi Biruni Laboratuvarlarında yaptırabilirsiniz.

H
İLGİLİ İÇERİK

Erkeklerin Yaptırması Gereken 10 Tahlil Nedir?

Sağlığına düşkün erkekler düzenli aralıklarla tahlil yaptırıp sağlık kontrolünden geçmek ister.Erkeklerin yaptırmaları gereken on tahlili sizler için hazırladık.Korkulu rüya görmektense bu tahlilleri zamanında yaptırmak hayat kurtarıcı olabilir.

1.Kan tahlilleri mutlaka yapılmalı: Düzenli olarak yaptırılan kan tahlilleri, genel sağlık durumu hakkında bilgi veriyor. Herhangi bir yakınma olmasa da, 35 yaşından itibaren yılda en az bir kere kan tahlili yaptırılmasında yarar var.
Tahlil yaptıracak kişiden kan örneği alındıktan sonra laboratuvarlar kan sayımı testi ile  alyuvar ve akyuvarlar başta olmak üzere kan sayım parametrelerine bakılıyor.Kansızlık, enfeksiyon, kan kanseri gibi hastalıklar hakkında fikir ediniliyor.
Tahlillerden alınan sonuçlara bakılarak alerjik bir durum olup olmadığı tespit edilebiliyor.
Kolesterol ,trigliserit ,üre ve kan şekeri gibi biyokimya tahlilleri de  çeşitli sistemik hastalıkların haberini verebiliyor.

2.Sigara içenler Akciğer filmi çektirmeli: Radyolojik tahliller kolay ve ucuz maliyetli tahliller olup bir çok hastalıkta erken tanıda halen geçerliliğini korumaktadır.
Akciğer kanseri,sigara içen erkeklerde sıkça görülmektedir.
Sigara içen erkeklerin içmeyenlere oranla bu hastalığa yakalanma riski, 12  ile 20 kat daha fazladır.
Akciğer kanserini diğer türlerden ayıran bir başka özellik de, erken safhada belirti vermemesidir.
Bu sebeple sigara içen 40 yaş üstü erkeklerin her yıl düzenli olarak AC grafisi çektirmeleri ve bunu uzman doktorlara yorumlatmaları önerilmektedir.
Bu sayede akciğerlerde yakalanan tümör erken evrede teşhis edilip tedavi edilebiliyor.

3. Kolonoskopi: Bu tahlil ile kolon (Kalın barsak) kanseri erken saptanabiliyor:
Kolon kanseri erkekler arasında en sık görülen kanser türleri arasında üçüncü sıradadır.
Özellikle 50 yaş ve üstü erkekler ile ailelerinde kolon kanseri görülmüş kişiler  risk altındadır.
Kolon kanseri önlenebilir bir kanser türüdür.
50 yaşından sonra,her  2 -3 yılda bir düzenli olarak kolonoskopi tahlili erken tanıda yardımcıdır.
Kolonoskopiyle kalın bağırsağın tümü incelenebiliyor. Kolonoskopi yöntemiyle hekim ileride tümöre dönüşebilecek polipleri önceden teşhis edilebiliyor ve bu işlem sırasında çıkarıp tanı amaçlı biyopsi incelemesine gönderebiliyor.
Poliplerin cerrahi yöntemlerle alınması sayesinde, kolon kanseri oluşma riski önlenmiş oluyor.

4.Prostat kanserinde PSA tahlili:
PSA testi prostan kanserinde erken tanıda önemlidir: Prostat kanseri, erkeklerde ortaya çıkan kanser türleri arasında ikinci sırada yer almaktadır.
Prostat kanseri erken teşhis edildiğinde bu hastalıktan kurtulma şansı yüksektir.
Hastalığın erekn evrede teşhisi kanda PSA tahlili ile mümkündür.
PSA testinin 45 yaş sonrası erkeklere yılda bir kez yapılması erken tanı ile birlikte kesin tedavi sürecini de hızlandırmaktadır.Bu test yapılmadan önce 3-4 günlük cinsel perhiz önerilmektedir.

5.Larinksin endoskopik tahlili:
Bu girişimsel tahlil gırtlak kanseri için erken tanıda uygulanıyor.
Özellikle sigara içen erkeklere yapılması mutlaka öneriliyor.Yapılan bilimsel araştırmalara göre sigara içen erkekler, içmeyenlere nispeten 15 kat daha fazla gırtlak kanseri tehdidi altındadır.
Bu nedenle uzun süredir yoğun miktarda sigara içen erkeklere, kulak burun boğaz uzmanı tarafından larinksin endoskopik tahlili yapılmalıdır. 

6.Tonometre ile körlük engelleniyor:
Gözümüz hayati öneme sahip bir duyu organıdır. Glokom, halk arasındaki diğer adıyla göz tansiyonu etkilediği bireyde gözde sinir hasarı ile göz basıncı artışına sebep olur.Ardından da körlük ortaya çıkabilir.
Günümüzde gelişen tıp teknolojileri vasıtasıyla ilaç tedavisi ve lazer ile körlüğün önüne geçilebiliyor.Fakat bunun için de göz tansiyonunun erken teşhisi çok önemli.
Körlük riskine karşı glokomun göz doktorlarınca rutin inceleme ve muayenesine  en geç 40 yaşında başlanmalıdır.
Özellikle  ailede glokom hastası varsa bu testlere daha erken yaşlarda başlanması uzmanlarca önerilmektedir.
Göz içi basıncında artış olup olmadığı tonometre cihazları ile ölçülmektedir.

7.Efor testi ile kalp hastalıkları belirleniyor: Erkeklerin kalp ve dolaşım sistemi hastalıklarına yakalanma riski kadınlara göre 4 kat daha fazladır.
40 yaşını geçmiş her erkeğin yılda en az bir kez kardiyolojik check-up’tan geçmesi, kalp sağlığı açısından erken tanı da faydalıdır.
Kilolu, ailesel kalp hastalığı ve ailede kalp krizine bağlı erken ölüm olguları varlığında bu süreç daha da öne çekilebilir.
Efor testi, bu yaşamsal önem taşıyan kardiyolojik check-up’ta başvurulan tahlillerden biridir.
Test genel olarak koşu bandında bir sağlıkçı eşliğinde yapılmaktadır.
Efor testi egzersize bağlı ortaya çıkabilen ritm ve ileti bozukluklarını araştırmak amacıyla yapılmaktadır.

8.Yılda bir kez cilt muayenesi ve tahlili:
Cildiye (dermatoloji) uzmanlarınca yapılan bu çok önemli muayene cilt kanserinin önüne geçebiliyor. Vücutta ve cildimizde bulunan çok sayıda ben ve ailedeki cilt kanseri öyküsü bu muayenenin önemini daha da artırıyor.
İnsan vücudunda bukunan benler, ölümcül bir kanser türü olan melanom riski taşıyabiliyor.
Melanomda yen tahlil yöntemi, dijital dermatoskopi girişimidir.
Bu yöntemde yağlanmış deri yüzeyi ışıklı bir büyütme sağlayan dermatoskop ile cildiye doktoru tarafından inceleniyor. Bu şekilde vücuttaki benlerin haritası oluşturuluyor.
Ardından her bir ben için dermatoskopik görüntü alınıyor ve kaydediliyor.
Bu şekilde  bir sonraki muayene ve kontrolde elde edilecek görüntüyle karşılaştırma şansı sağlanıyor. Dijital dermatoskop ayrıca, benlerde izlenen şüpheli değişiklikleri de gösteriyor. Bu tahlil ile cilt üzerindeki değişiklikler, kanserleşmeden çok önce erken aşamada  tespit edilebiliyor.


9.Ağız ve diş sağlığı için tükürük tahlili:
Diş ve diş eti hastalıkları, dünyada ve ülkemizde önemli sağlık sorunları arasında yer alıyor.
Ancak bir o kadar da ihmal ediliyor.
Dişlerde ciddi bir sorunla karşılaşmamak ve dişlerimizin sağlığını korumak için her sene düzenli olarak diş hekimi ziyaret edilmeli ve muayene olunmalıdır.
Diş ve diş eti problemlerinin teşhisinde doğal bir koruyucu olan tükürüğün test edilmesi son derece önemlidir.
Son yıllarda popülerleşen bu tahlil için tükürüğün tıbbi incelenmesi yeterli.
Tahlilde tükürüğün kimyasal ve mikrobiyolojik yapılarına bakılıyor. ve uzmanlarca analiz ediliyor.
Bu sayede çürüklerin önemli bir sağlık sorununa neden olması çok önceden engelleniyor.

10.Tüm karın ultrason muayenesi:Özellikle karaciğer, safra kesesi, mesane  ve böbrek hastalıklarında ultrason muayene ve tahlili vazgeçilmezdir: Yılda bir kez yapılan tüm batın ultrason tahlili  karaciğerde büyüme, yağlanma, karın içi kitleleri safra kesesi taşları ve böbrek hastalıkları başta olmak üzere karında saptanabilen bir çok hastalığın erken teşhis ve tedavisinde son derece yararlı bir radyolojik görüntüleme tahlilidir.


Tahlillerinizi Biruni Laboratuvarlarında yaptırabilirsiniz.


Vajinal Kültür (Servikovajinal kültür) Tahlilinin Kullanım Yerleri

Kadın doğum uzmanlarının sıkça istediği bir tahlil şekli olan vajinal kültürün kullanım yerleri; candida, trichomonas, neisseria gonorrhoeae, gardnerella ve diğer bakteriyel etkenlerin izolasyonudur.
Bu tahlil vasıtasıyla var olan enfeksiyonların tanısı koyulabilmektedir.
Özellikle vajinal şikayetleri olan kadınlarda; akıntı, ağrı veya yanma gibi rahatsızlıkların nedenini araştırmaya yönelik mikrobiyolojik bir tahlil türüdür.

 


Tahlillerinizi Biruni Laboratuvarlarında yaptırabilirsiniz.


L
ÇOK OKUNANLAR
H
SPONSOR BAĞLANTILARQ
TAHLİL MERKEZLERİ
Öne çıkan tahil merkezleri için tıklayın.B
KONU İLE İLGİLİ YORUMDA BULUN
Hey! Bu konu hakkında yorumda bulunmak veya Tahlil.com'a soru sormak için hemen üye ol veya giriş yap
W
YORUMLAR
1 hafta önce
G
arzu07

ağrıdan acile gittim 15 gün önce, idrar kan tahlili yapıldı,kan tahlilin MCHC [L] 31,43 ..RDW [H] 18,6 ,çıktı, idrar tahlilin de Eritrosit [E] 1+ çıktı,ilaç kullandım geçmedi,ürolojiye gittim,tekrar idrar tahlili istendi Eritrosit [E] 2+ ve Lökosit [E] +-, sonuçlar nedir acaba?

TahlilCom
Tedaviye rağman şikayetleriniz geçmedi ise idrar kültürü yaptırmanızı öneririz..
1 hafta önce
G
fenerbahce_tugce1907

Eşimle sürtünme yoluyla iliski yaşadık vajinamdan içeri biraz boşaldı hamile kalma olasiligim var mı?

Tahlil-com
Evet bu şekilde hamile kalabilirsiniz.
1 hafta önce
G
kevsergonulds

Hocam merhaba ben bir ilişki yaşadım fakat vajinanın içine boşalma olmadı sadece kalça kısmına boşaldı yani vajinaya geldi mı bilemem ve ilişki yaşanırken adettim .Daha sonra 25 gün geçti ve idrar testi yaptım negatif cıktı. Sonrasında da adet oldum ama normale göre azdı şimdide adetim bitmesine rağmen karnında ciddi bir şişlik var bu kanamanın adet değilde üstüne adet görme olmasından korkuyorum.

Tahlil.com
Regl iken ilişkiye girmek gebelik oluşumunu engeller diye kesin bir durum yok.Üstüne görme kanaması normal adet kanamasından çok daha farklı ve kısa süreli bir kanama olur. Üstüne görme kanaması olduğunu düşündürüyorsa gebelik testini tekrarlayarak daha net bir bilgi edebilir veya bir kadın doğum doktoruna muayene olabilirsiniz.
1 ay önce
G
karamurat_416

10 aylık bebeğimin test sonuçları

TSH: 1,60
SERBEST T4:14,69
SERBEST T3: 6,35

Tahlil.com

Tahlil.com da tahlil sonuçlarınızın uzmanlarımızca sağlıklı bir şekilde yorumlanması için tahlillerinizin sonuç raporunda belirtilen normal değerlerini de yazmalısınız.
Bu konuda sitemizde bir çok uyarıda bulunup okurlarımızı bilgilendik.
Aşağıda konuya dair uyarılarımızı gözden geçirmenizde yarar var.1 ay önce
G
ades

prolaktin yüksekliği tedavisi görüyordum ilacı bırakınca tekrar yükselme olduğu için doktorum mr istedi. mr sonucunda hipofiz bez parankiminde sınırları net olarak belirlenemeyen 7 mm çapında İV GD sonrası serilerde belirgin kontrast tutulum göstermeyen görünüm mevcuttur denmekte.

Tahlil.com
Hipofiz bezinizde normal olmayan bir oluşum gözlenmiş.Doktorunuz konuya dair detaylı bilgi verecektir.
1 ay önce
G
meltem06_894

adet gunum15 gün gecikti kan testi yaptirdim beta 23 cikti ve adet oldum doktorun bi hafta sonra tekrar test yapacak acaba hamile olabilir miyim?

Tahlil.com

Halk arasında Kimyasal gebelik olarak bilinen durumu  geçiriyor olabilirsiniz.Aşağıda kimyasal gebelik ile ilgili detaylı bilgi bulabilirsiniz.

Kimyasal gebelik ( biyokimyasal gebelik) nedir?

1 ay önce
G
doganage

ALT 119
AST 99
CRP 79
bu değerler yüksek
EOS% 4,5
HGB 13,7
HCT 40,5
bu değerler düşük çıktı, sorun nedir?

Tahlil.com

CRP sıklıkla istenen bir tahlil türü olup  akut faz reaktanıdır.
Tahlil sonucunuzda CRP değeri yüksek olarak görülüyor.
CRP yüksekliğinde ilk olarak akla enfeksiyon ve/veya  romatizmal durumlar akla gelir.

CRP yüksekliğine dair aşağıdaki bağlantıda detaylı bilgi bulabilir ve bu konuda sorulmuş benzer soru ve verilmiş cevapları okuyabilirsiniz.

CRP YÜKSEKLİĞİ NEDİR?

Aynı zamanda ALT ve AST yüksekiğiniz de var.Belirtiğiniz değerler ve testler karaciğer fonksiyonları yönünden bilgi veriyor. Karaciğer yağlanması, kullandığınız ilaçlar ilk akla gelen yükselme nedenleri.Ultrason muayenesi ilk aşamada fikir verecektir bu testlerin yüksekliğine dair.Aşağıda konu ve karaciğer testlerine dair detaylı bilgi ve sorulmuş benzer sorular ile cevapları görebilirsiniz.


http://tahlil.com/alanin-aminotransferaz-alt

http://tahlil.com/aspartat-amino-transferaz-ast-sgot-yuksekligi-ve-dusuklugu-hangi-durumlarda-gorulur-ast-normal-degerleri-nedir1 ay önce
G
moosefirst

TSH -- 1.19 (N.D. 0.35 - 4.94)
Vitamin b12 -- 208 (187 - 883)
Ferritin -- 71.59 (21.81 - 274.66)
Folat -- 5.3 (3.1 - 20.5)

Demir (serum) -- 62 (65-175)
UIBC -- 289 (69-240)
TIBC -- 351

2.5 yıldır saç dökülmesi yaşamaktayım

Tahlil.com
Demir eksikliği bulgularınız var.Saç dökülmesinde etken olabilir.
1 ay önce
G
o.bastan

ben yeni evli bi bayanım.. eşimle ilişki anında canım çok acıyor ve ilişki gerçekleştirmiyor kendimi istem dışı çok kasıyorum ne yapmam gerekiyor bunu nasıl yenebilirim?

TahlilCom
Kadın doğum uzmanına gitmeniz ve muayene olması gereklidir..

H
SPONSOR BAĞLANTILARH
SPONSOR BAĞLANTILARH
İLGİLİ MAKALELER