F

FRUKTOZAMİN

8 ay önce

 0   


FERRİTİN

1 yıl önce

 10   


FİBRONEKTİN (FN)

1 yıl önce

 0   


FMF MUTASYON ANALİZİ

1 yıl önce

 0   


FOLLİKÜL STİMÜLAN HORMON (FSH)

1 yıl önce

 16   


FENİLALANİN

1 yıl önce

 0   


FAKTÖR V LEİDEN MUTASYON ANALİZİ (FV-Leiden, FV eksikliği, F5)

1 yıl önce

 11   


FAKTÖR IX (Antihemofilik faktör B, Christmas faktör, Otoprotrombin II)

1 yıl önce

 0   


FAKTÖR V (AC globulin; Labil faktör, Plazma akseleratör globulin, Proakselerin)

1 yıl önce

 0   


FENİLKETONÜRİ TARAMASI (PKU)

1 yıl önce

 4