İ

İYONİZE KALSİYUM (Ca1, Ca+2)

1 yıl önce

 0   


İNDİAN INK BOYALI PREPARAT

1 yıl önce

 0   


İNHALANT ALLERJENLER (Phadiotop)

1 yıl önce

 0   


İYOT (I)

2 yıl önce

 0   


İKİLİ TEST

2 yıl önce

 42   


INSULIN

2 yıl önce

 0   


İKİNCİ TRİMESTER TARAMA TESTİ

2 yıl önce

 2   


İMMÜNGLOBULİN A (IgA)

2 yıl önce

 10   


İMMÜNFİKSASYON ELEKTROFOREZİ (İmmünglobulin elektroforezi)

2 yıl önce

 0   


İDRAR KÜLTÜRÜ VE KOLONİ SAYIMI

2 yıl önce

 81