M

MYCOBACTERİUM KÜLTÜRÜ (Tüberküloz kültürü, Bactec mikrobacteri kültürü)

8 ay önce

 0   


METANEFRİNLER

8 ay önce

 0   


MYOGLOBİN (Mb)

8 ay önce

 3   


MYOGLOBİN (İdrar)

8 ay önce

 0   


MİKROALBUMİN

8 ay önce

 0   


MAGNEZYUM (Eritrosit İçi)

8 ay önce

 0   


MYCOPLASMA PNEUMONİA IgM ve IgG

8 ay önce

 0   


MTHFR MUTASYON ANALİZİ (Metilentetrahidrofolat redüktaz enzim eksikliğine bağlı homosistinüri, MTHFR eksikliği)

8 ay önce

 0   


MAKROPROLAKTİNEMİ TARAMASI

8 ay önce

 2   


MAGNEZYUM (Mg)

8 ay önce

 0