M

MYCOBACTERİUM KÜLTÜRÜ (Tüberküloz kültürü, Bactec mikrobacteri kültürü)

9 ay önce

 0   


METANEFRİNLER

9 ay önce

 0   


MYOGLOBİN (Mb)

9 ay önce

 3   


MYOGLOBİN (İdrar)

9 ay önce

 0   


MİKROALBUMİN

9 ay önce

 0   


MAGNEZYUM (Eritrosit İçi)

9 ay önce

 0   


MYCOPLASMA PNEUMONİA IgM ve IgG

9 ay önce

 0   


MTHFR MUTASYON ANALİZİ (Metilentetrahidrofolat redüktaz enzim eksikliğine bağlı homosistinüri, MTHFR eksikliği)

9 ay önce

 0   


MAKROPROLAKTİNEMİ TARAMASI

9 ay önce

 2   


MAGNEZYUM (Mg)

9 ay önce

 0