İstanbul, Ankara ve İzmir'de
öne çıkan birçok non-invaziv prenatal test merkezini bu sayfada bulabilirsiniz.NIFTY™ Test İçin Tahlil.com Ne Diyor?

NIFTY Test (Non-Invasive Fetal Trisomy test), kimi zaman risk taşıyan girişimsel prenatal testlere alternatif olarak geliştirilmiş ve gebeliğin seyri açısından risk içermeyen bir kan tahlilidir.NIFTY Test ile anneden alınan kan tahlil edilerek Down Sendromu, Patau(Trizomi 13) ve Edward Sendromu gibi hastalıklar önceden tespit edilebilir.

Riskli gebeliklerde özellikle bebekte genetik bir anomali şüphesi varsa kadın doğum doktorları amniyosentez, koryon villus örneklemesi, kordosentez gibi girişimsel incelemeler yapar.Her girişimsel incelemede az da olsa anne veya anne karnındaki bebek için bir risk oranı bulunmaktadır. NIFTY test ise anne ve bebek sağlığı açısından hiç bir risk içermemektedir.

Anne karnındaki bebeğin olası genetik durumlarının riskini; hamileliğin başlangıcıyla anne kanına karışan bebek DNA’sının tespiti ve analiziyle saptamak mümkündür.

NIFTY Test hamileliğin 6.haftasından itibaren anneden alınan 1 tüp kan ile, bebeğin tüm genomunu Yeni Nesil Dizileme Teknolojisi (NGS) ile çalışan ve bebekteki olası anomalileri %99,5 doğruluk oranıyla söyleyebilen güvenilir ve risksiz bir genetik testtir.

Bu tür genetik testleri yaptırmadan önce, testin güvenilirliği açısından laboratuvarın T.C. Sağlık Bakanlığı’ndan Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi ruhsatı olup olmadığı bilinmesi gerekmektedir. Gerek test öncesi, gerekse de test sonrası anne adaylarının genetik danışmanlık almaları önerilir. Bu nedenle iletişim halinde olunan kurumun Uzman Genetik Doktoru’nun olması hem tıbbi hem de yasal olarak önem taşımaktadır.