Anti-Streptolizin O (ASO) Testi : Kural, Yöntem, Yorumlama, ve Klinik Anlamlılık

15.05.2019 11:08 | Güncelleme: 05.03.2020 04:09 | Yazar: Başak Pırıl Gökayaz
Bu makalemizde, Anti-Streptolizin O'nun ne olduğunu, neye karşı üretildiğini, testin yapılma yöntemlerini, sonuçların ne anlama geldiği gibi bilgileri bulabilirsiniz.
Anti-Streptolizin O (ASO) Testi : Kural, Yöntem, Yorumlama, ve Klinik Anlamlılık
A

Anti-Streptolizin O (ASO) Testi Nedir?

Anti-Streptolizin O (ASO veya ASLO), çoğu A grubu türleri ve birçok C grubu ve G streptokok grubu tarafından üretilen bir immünojenik, oksijen-labil hemolitik toksin olan streptolizin O'ya karşı üretilen antikordur.

Streptokok enfeksiyonları sırasında, bakterilerin hücre dışı ürünleri, spesifik antikorlar üreterek vücudun yanıt verdiği antijenler gibi davranır. Streptolizin O (SLO), streptokok piyojenlerin hemen hemen tüm türleri tarafından üretilen iki hemolizinden (diğeri Streptolizin S) biridir. “O " harfi, bu toksinin oksijen kararsız olduğunu gösterir. SLO toksinin kalp dokusu üzerinde doğrudan toksik etkileri vardır. Bir streptokok enfeksiyonu sırasında, SLO, cam tüpte  antijenin hemolitik özelliklerini nötralize eden spesifik antistreptolizin (ASO) antikorlarının üretimini uyarır.

ASO Testinin Klinik Anlamlılığı

166 Todd ünitesinden (veya >200 IU) daha büyük bir antistreptolizin titresi yetişkinlerde pozitif bir test olarak kabul edilirken, yetişkinler için normal değer 166 Todd ünitesinden daha azdır ve bu da negatif bir testi gösterir. Aso antikor titresinin ölçümü, özellikle akut poststreptokok glomerülonefrit ve romatizmal ateş olmak üzere streptokok sonrası hastalıkların araştırılmasında önemlidir.

 • Akut romatizmal ateşi olan hastaların %80'inden fazlası ve akut glomerülonefritli hastaların %95'inde ASO titreleri artmıştır.
 • Antikorlar seviyesi, streptokok enfeksiyonundan 1-3 hafta sonra yükselmeye başlar, 3-5 hafta içinde zirveye ulaşır ve daha sonra 6-12 ay boyunca önemsiz seviyelere geri döner, bu nedenle pozitif bir test mevcuttur ancak daha yeni olan  A, C gruplarına ve G streptokok enfeksiyonuna işaret edebilir.

ASO için Testler

ASO testi lateks aglütinasyon veya lam aglütinasyon gibi serolojik yöntemlerle yapılır. ELISA tam titre değerini tespit etmek için gerçekleştirilebilir. Burada sunulan test prensibi, prosedürü ve yorumu lateks Anti-Streptolizin O (ASO) testine dayanmaktadır.

ASO Testinin Kuralları

Aso lateks aglütinasyonu, insan serumunda Antistreptolizin-O'ya karşı antikorların nitel ve yarı nicel ölçümü için hızlı ve basit bir testtir. Bu yöntem, test numunesinde biyolojik olarak inert lateks parçacıklarına ve streptokok antikorlarına bağlı streptokok ekzoenzimleri arasındaki immünolojik reaksiyona dayanır. Reaktif, serumda 200 IU/mL veya daha yüksek bir ASO titresinin varlığının lateks parçacıklarının görünür bir aglütinasyonunu sağladığı şekilde ayarlanmıştır.

ASO Nitel Test (Tarama)

ASO Testi Yöntemi:

 1. Tüm reaktifleri ve numuneleri oda sıcaklığına getirin.
 2. Pozitif kontrolün bir damlasını (50 µl) ve hasta serumunun 50 µl'sini cam plaka üzerindeki ayrı dairelere yerleştirin.
 3. ASO lateks reaktifini hafifçe sallayın ve test edilecek ve kontrol edilecek numunenin yanındaki her daireye bir damla (45 µl) ekleyin.
 4. Karışımı tüm test alanına yayan tek kullanımlık bir karıştırıcı kullanarak iyice karıştırın ve plakayı hafifçe eğin. Rotator veya elle yaklaşık 2 dakika çalkalayın ve aglütinasyonun varlığı veya yokluğu açısından gözlemleyin.

ASO Nitel Testi Sonuçları Nasıl Yorumlanır?

 • Negatif sonuç:
  Lateks parçacıkları süspansiyonu iki dakika içinde aglütinasyon olmamıştır .
 • Pozitif sonuç:
  Lateks parçacıkları süspansiyonunun aglütinasyonu iki dakika içinde gerçekleşir ve bu da 200 IU/ml'den fazla bir ASO seviyesini gösterir.

ASO Nicel Testi

Yöntem:

 1. Titre edilecek serum 0.9 g / l tuzlu su çözeltisi içinde seri bir şekilde seyreltilir (1:2, 1:4, 1:8 vb).
 2. Plaka üzerine bir damla pozitif kontrol yerleştirin. ASO pozitif kontrol serumunu, kontrolün gerçek titresi ile bilinmeyen serumun titresi arasında bir korelasyon bulunmadığından, karşılaştırmalı veya başka amaçlar için seyreltmeye çalışmayın.
 3. Her serum seyreltmesinin 50 ml'sini plaka üzerindeki ardışık yuvarlaklara ayrı ayrı yerleştirin ve tarama metodolojisinde olduğu gibi devam edin.

ASO Nicel Test Sonuçları Nasıl Yorumlanır?

Serum ASO titresi, pozitif sonuç veren en yüksek seyreltme olarak tanımlanabilir. Numunede bulunan yaklaşık ASO seviyesi (IU/ml) aşağıdaki formülle elde edilebilir:

 • ASO Titre (IU / ml) = pozitif reaksiyon x reaktif duyarlılığı ile en yüksek seyreltme ( 200 IU / ml)

örneğin aglütinasyon 1: 4 titresine kadar mevcutsa, yaklaşık serum ASO seviyesi 4 x 200 = 800 IU / ml'dir

ASO Testi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

 1. Yüksek hemolizli ve lipemik serumun yanı sıra plazma da testi etkiler.
 2. ASO antikor testlerinde bazen pozitif reaksiyonlara (genellikle 500 IU/ml'den daha az) neden olan streptokok olmayan durumlar arasında romatoid artrit, tüberküloz, pnömokok pnömonisi, gonore ve hepatit bulunur.
 3. Streptolizin birkaç streptokok bir ekzoenzimden sadece biri olduğu için, ASO testi streptokok A'nın ekzoenzimlerine karşı diğer antikorları tespit etmeyecektir.

Kaynak: https://laboratoryinfo.com/aso/

Bu Makale Dr. Cem Argun tarafından gözden geçirilmiştir
Kan vermeden önce aç olmanızın gerektiği testler hangileridir?
Bazı testlerde doğru sonuç alabilmek için açlık çok önemlidir.Aç karına kanvererek yaptıracağınız testleri sizin için derledik.
Domuz Gribi Testi Nerede Yapılır
Domuz Gribi şüphesinde ,belirtilerin ortaya çıkmasını takiben burun ve ağızdan alınan sıvılardan ve kandan çeşitli testler yapılır.
Demir Yüksekliği Nedir? Hangi Durumlarda Görülür ?
Demir yüksekliği insan vücudunda damar sertliğine, vücut hücrelerinin erken yaşlanmasına ve yağlanmaya yol açıyor.
Kadınlarda Östrojen (E2) Yüksekliği Nedir? Östrojen Yüksekliği Nelere Yol Açabilir?
Kadınlarda östrojen yüksekliği yumurtalık fonksiyonlarının bozulması sonucu gelişir. Östrojen yüksekliği de bir takım sağlık sorunlarına yol açabilir.
Sık İdrar Enfeksiyonu Geçiren Çocuklarda İstenecek Tahliller
Sık sık idrar enfeksiyonu geçiren çocuklarda bunun nedenini araştırmak üzere çeşitli tahliller istenmelidir.
Dr. Cem Argun
tahlil.com
tahlil.com