Anti-Streptolizin O (ASO) Testi : Kural, Yöntem, Yorumlama, ve Klinik Anlamlılık

15.05.2019 11:08 | Güncelleme: 05.03.2020 04:09 | Yazar: Başak Pırıl Gökayaz
Bu makalemizde, Anti-Streptolizin O'nun ne olduğunu, neye karşı üretildiğini, testin yapılma yöntemlerini, sonuçların ne anlama geldiği gibi bilgileri bulabilirsiniz.
Anti-Streptolizin O (ASO) Testi : Kural, Yöntem, Yorumlama, ve Klinik Anlamlılık
A

Anti-Streptolizin O (ASO) Testi Nedir?

Anti-Streptolizin O (ASO veya ASLO), çoğu A grubu türleri ve birçok C grubu ve G streptokok grubu tarafından üretilen bir immünojenik, oksijen-labil hemolitik toksin olan streptolizin O'ya karşı üretilen antikordur.

Streptokok enfeksiyonları sırasında, bakterilerin hücre dışı ürünleri, spesifik antikorlar üreterek vücudun yanıt verdiği antijenler gibi davranır. Streptolizin O (SLO), streptokok piyojenlerin hemen hemen tüm türleri tarafından üretilen iki hemolizinden (diğeri Streptolizin S) biridir. “O " harfi, bu toksinin oksijen kararsız olduğunu gösterir. SLO toksinin kalp dokusu üzerinde doğrudan toksik etkileri vardır. Bir streptokok enfeksiyonu sırasında, SLO, cam tüpte  antijenin hemolitik özelliklerini nötralize eden spesifik antistreptolizin (ASO) antikorlarının üretimini uyarır.

ASO Testinin Klinik Anlamlılığı

166 Todd ünitesinden (veya >200 IU) daha büyük bir antistreptolizin titresi yetişkinlerde pozitif bir test olarak kabul edilirken, yetişkinler için normal değer 166 Todd ünitesinden daha azdır ve bu da negatif bir testi gösterir. Aso antikor titresinin ölçümü, özellikle akut poststreptokok glomerülonefrit ve romatizmal ateş olmak üzere streptokok sonrası hastalıkların araştırılmasında önemlidir.

 • Akut romatizmal ateşi olan hastaların %80'inden fazlası ve akut glomerülonefritli hastaların %95'inde ASO titreleri artmıştır.
 • Antikorlar seviyesi, streptokok enfeksiyonundan 1-3 hafta sonra yükselmeye başlar, 3-5 hafta içinde zirveye ulaşır ve daha sonra 6-12 ay boyunca önemsiz seviyelere geri döner, bu nedenle pozitif bir test mevcuttur ancak daha yeni olan  A, C gruplarına ve G streptokok enfeksiyonuna işaret edebilir.

ASO için Testler

ASO testi lateks aglütinasyon veya lam aglütinasyon gibi serolojik yöntemlerle yapılır. ELISA tam titre değerini tespit etmek için gerçekleştirilebilir. Burada sunulan test prensibi, prosedürü ve yorumu lateks Anti-Streptolizin O (ASO) testine dayanmaktadır.

ASO Testinin Kuralları

Aso lateks aglütinasyonu, insan serumunda Antistreptolizin-O'ya karşı antikorların nitel ve yarı nicel ölçümü için hızlı ve basit bir testtir. Bu yöntem, test numunesinde biyolojik olarak inert lateks parçacıklarına ve streptokok antikorlarına bağlı streptokok ekzoenzimleri arasındaki immünolojik reaksiyona dayanır. Reaktif, serumda 200 IU/mL veya daha yüksek bir ASO titresinin varlığının lateks parçacıklarının görünür bir aglütinasyonunu sağladığı şekilde ayarlanmıştır.

ASO Nitel Test (Tarama)

ASO Testi Yöntemi:

 1. Tüm reaktifleri ve numuneleri oda sıcaklığına getirin.
 2. Pozitif kontrolün bir damlasını (50 µl) ve hasta serumunun 50 µl'sini cam plaka üzerindeki ayrı dairelere yerleştirin.
 3. ASO lateks reaktifini hafifçe sallayın ve test edilecek ve kontrol edilecek numunenin yanındaki her daireye bir damla (45 µl) ekleyin.
 4. Karışımı tüm test alanına yayan tek kullanımlık bir karıştırıcı kullanarak iyice karıştırın ve plakayı hafifçe eğin. Rotator veya elle yaklaşık 2 dakika çalkalayın ve aglütinasyonun varlığı veya yokluğu açısından gözlemleyin.

ASO Nitel Testi Sonuçları Nasıl Yorumlanır?

 • Negatif sonuç:
  Lateks parçacıkları süspansiyonu iki dakika içinde aglütinasyon olmamıştır .
 • Pozitif sonuç:
  Lateks parçacıkları süspansiyonunun aglütinasyonu iki dakika içinde gerçekleşir ve bu da 200 IU/ml'den fazla bir ASO seviyesini gösterir.

ASO Nicel Testi

Yöntem:

 1. Titre edilecek serum 0.9 g / l tuzlu su çözeltisi içinde seri bir şekilde seyreltilir (1:2, 1:4, 1:8 vb).
 2. Plaka üzerine bir damla pozitif kontrol yerleştirin. ASO pozitif kontrol serumunu, kontrolün gerçek titresi ile bilinmeyen serumun titresi arasında bir korelasyon bulunmadığından, karşılaştırmalı veya başka amaçlar için seyreltmeye çalışmayın.
 3. Her serum seyreltmesinin 50 ml'sini plaka üzerindeki ardışık yuvarlaklara ayrı ayrı yerleştirin ve tarama metodolojisinde olduğu gibi devam edin.

ASO Nicel Test Sonuçları Nasıl Yorumlanır?

Serum ASO titresi, pozitif sonuç veren en yüksek seyreltme olarak tanımlanabilir. Numunede bulunan yaklaşık ASO seviyesi (IU/ml) aşağıdaki formülle elde edilebilir:

 • ASO Titre (IU / ml) = pozitif reaksiyon x reaktif duyarlılığı ile en yüksek seyreltme ( 200 IU / ml)

örneğin aglütinasyon 1: 4 titresine kadar mevcutsa, yaklaşık serum ASO seviyesi 4 x 200 = 800 IU / ml'dir

ASO Testi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

 1. Yüksek hemolizli ve lipemik serumun yanı sıra plazma da testi etkiler.
 2. ASO antikor testlerinde bazen pozitif reaksiyonlara (genellikle 500 IU/ml'den daha az) neden olan streptokok olmayan durumlar arasında romatoid artrit, tüberküloz, pnömokok pnömonisi, gonore ve hepatit bulunur.
 3. Streptolizin birkaç streptokok bir ekzoenzimden sadece biri olduğu için, ASO testi streptokok A'nın ekzoenzimlerine karşı diğer antikorları tespit etmeyecektir.

Kaynak: https://laboratoryinfo.com/aso/

Bu Makale Dr. Cem Argun tarafından gözden geçirilmiştir
Sperm Testi İle İlgili Sorular
Özellikle çocuk sahibi olmak isteyen erkekler ve çiftler, spermiogram ( sperm testi) sonuçlarını merak etmektedir. Sperm testi ile ilgili sitemize gelen sorular ve genel bilgileri…
Diabetes insipidus (Şekersiz diyabet) Tanısında Kullanılan Testler Nelerdir?
ADH hormonu, vücuttaki su dengesini ayarlamada görevlidir.
Tahlillerinizin Öncelikli Olarak Yorumlanması İçin Öneriler
Tahlil.com'a sorduğunuz soruların öncelikli olarak cevaplanması için aşağıdaki uyarılarımızı dikkate almanızı öneriyoruz.
RDW Nedir? RDW Testi Yüksekliği Ne Anlama Gelmektedir?
RDW, hemogram yani tam kan sayımında çalışılan parametrelerden biridir. Kan sayım parametrelerinden biri olan RDW testi değerlerindeki yükseklik de sıklıkla merak edilen bir konudur.
Tiroid Sintigrafisi (Tiroid taraması) Tahlili Nedir?
Tiroid sintigrafisi, tiroit nodüllerinin değerlendirilmesinde yardımcı testlerden biridir. Tiroid bezi hastalıklarının tanısında kullanılan önemli tahlillerden biridir.
Kan şekeri neden düşer? Kan şekeri düştüğünde görülen belirtiler nelerdir?
Kan şekeri düşmesi hipoglisemi olarak da bilinmektedir.Kan şekeri düşmesini durumunda görülen çeşitli belirtileri aaşağıdaki yazımızda bulabilirsiniz.
Dr. Cem Argun
tahlil.com
tahlil.com