Türkiye'de Covid 19 (Corona) Testi Ve Laboratuvar Tanısı Son Durum

25.03.2020 11:14 | Güncelleme: 20.04.2020 09:08 | Yazar: Dr. Cem Argun
Türkiye'de Covid (Corona) vakalarıın artmasıyla birlikte hastalığın kontrolü ve hastalığa yakalanan kişilerin tanısı, takibi ve gerekirse izole edilmelerinin sağlanması için laboratuvar testleri büyük önem arz ediyor.Bu yazımızda Türkiye'de Covid 19 (Corona) testi ve laboratuvar tanısı hakkında son durum ve güncel bilgileri bulabilirsiniz.Covid 19 (Corona) Testi çeşitleri ve bunların arasındaki farklar da yazımızın içeriğinde.
Türkiye'de Covid 19 (Corona) Testi Ve Laboratuvar Tanısı Son Durum
A

COVİD-19 ‘un laboratuvar tanısı için kullanılan yöntemleri kısaca aşağıda açıklıyoruz.

Covid 19 (Corona) Tanısında Kullanılan Laboratuvar Testleri 


Covid 19 testleri, hastalığı geçiren kişilerin tanısının koyulmasında kullanılan temel testlerdir. Testlerin sonuçlanma süresi kullanılan yönteme göre farklılık arz etmektedir.5 ile 10 dakikada sonuçlanan testler (Hızlı Covid 19 Testleri) olduğu gibi 2 ile 3 saat arasında sonuçlanan testler de bulunmaktadır.Laboratuvar testlerin özellikle kısa sürede sonuçlanan türleri hastalığın erken tanısı ve pozitif kişilerin toplumdan izolasyonun sağlanması ile hastalığın yaygınlaşmasının önüne geçilmesi ve kontrolünün sağlanması yönünden büyük öneme sahiptir.
Covid 19 (Corona) tanısında 3 farklı test yöntemi kullanılmaktadır.

1-Covid 19 (Corona) PCR Tabanlı Test (PCR Testleri)


Bu test diğer testlere göre en erken pozitifleşen testtir. Bu test de, Covid-19 virusunun nükleik asitinin çoğaltılır ve varlığı araştırılır.PCR tabanlı tesler belirilen 3 test içinde bakıldığı en erken pozitifleşen testtir. Bu test Türk bilim adamları tarafından Türkiyede üretilimektedir.
Söz konusu testin yapılması ve analiz edilmesi için ülkemizde yeterli kapasite bulunmaktadır.
Ancak bu testin yapılabilmesi için Sağlık Bakanlığınce ülkemizdeki tüm alt yapısı uygun laboratuvarlara henüz yetki verilmedi.
Test halen Sağlık Bakanlığınca yetki verilen merkezlerde çalışılmaktadır.
Bu test hastanın solunum yolundan alınan numunenin laboratuvara gelmesiyle birlikte 2 ile 3 saat içinde sonuçlanmaktadır. Virüsü taşıyanların tespit edilmesine yönelik bir testtir.

2-Covid 19 (Corona) Hızlı Antijen Testi

Covid 19 hızlı antijen testi, Covid 19 virusunun proteinlerini tanımaya yönelik bir immunoblot testidir. Ülkemiz bu testi Çin’den ithal etti ancak çok az sayıda test çalıştırıldı ve mahalesef güvenilir bulunmadığından vaz geçildi. Artık çalışılmaması konusunda karar alındı.Virüsü taşıyanların tespit edilmesine yönelik bir testtir.

3-Covid 19 (Corona) Hızlı Antikor Testi

Bu hastalığı geçirenlerin immun sistemi tarafından oluşturulan IgM ve IgG antikor varlığına bakılmaktadır. IgM akut faz göstergesi olup hastalığın başlangıç dönemine işaret eder, IgG ise olayın 3-4 hafta sonrasına işaret eder. Ülkemiz yetkili otoriteleri bu test için ithalat yapmaya karar verdi.Yakın zamanda bu testi de PCR testlerinin yanında kullanacağız.

SGOT (AST) Testi Hangi Hastalıkların Tanısı İçin Yapılır?
AST vücuttaki tüm hücreler  ve en fazla karaciğer, kalp, kaslar ve böbrekler tarafından üretilir.
Ağır Metal (Toksik Metaller) Tahlili Nedir Nasıl Yapılır?
Bu tahlili belirli ağır metallere aşırı maruziyeti araştırmak, saptamak ve izlemek için  yapılır.
Kadınlarda Kısırlık Tanısına Yardımcı Tahliller Nelerdir?
Kısırlık, yumurta ve sperm hücresinin çeşitli sebeplerden dolayı birleşememesi veya döllenme olayı olsa bile sonrasında gelişmenin olmaması durumudur.Kısırlık araştırmasında kadınlara…
Sedimentasyon Tahlili Nedir? Sedimentasyon Soru ve Cevapları
Sedimantasyon tahlili ile kanda eritrositlerin(alyuvarların) çökme hızları ölçülür. Bu ölçüm sonucuna göre doktorlar bazı hastalıkların nedenleri…
CPK Yüksekliği Nedir? CPK Testi Yüksekliği Nedenleri
CPK testi CK testi olarak da adlandırılabilir. CPK yülsekliği normal bir durum değildir ve bazı hastalıklarda görülebilir.CPK testi, normal değerleri ve yüksekliği konusunda aşağıdaki…
CK Yüksekliği Nedir? CK Testi Yüksekliği Nedenleri
Kanda CK testi CPK testi olarak da adlandırılabilir.Biyokimya laboratuvarlarında damardan alınan kan örneğinden çalışılmaktadır.CK testi sonucunun normal değerlerden yüksekliği farklı…
Kalp Kastalıklarının Tanısında Kullanılan Efor Testi Nedir?
Efor testi en çok koroner yetersizlik (kalbi besleyen atardamarlarda darlık veya tıkanıklık olması) tanısının koyulması amacıyla yapılır.Efor testini kardiyoloji uzmanları yorumlamalıdır.
Anti Gliadin IgG ve IgA Testi (AGA) Nedir?
Anti Gliadin IgG ve IgA Testi gluten enteropatisi (Çölyak hastalığı) hastalığı tanısında kullanılan testlerdir.Bu testler kısaca AGA testi olarak da isimlendirilir.
APTT Testi Nedir? APTT Yüksekliği Hangi Hastalıklarda Görülür?
APTT testi genel olarak pıhtılaşma sisteminin bozukluklarının tanısında kullanılan bir koagulasyon testidir.Hematoloji laboratuvarlarında otomatik cihazlarla yapılır.
Hepatit B Test ve Tahlilleri Nasıl Yorumlanır?
Hepaptit B hastalığı akut veya kronik olarak gözlemlenebilir. Yapılan kan tahlil sonuçlarına göre doktorlar hastalığın seyri ve takibi yönünden bilgi sahibi olur. Hepatit B…
Glutene Duyarlı Enteropati (çölyak hastalığı) Testi Nedir ?
Gluten enteropatisi olarak da bilinen Çölyak Hastalığı tanısında klinik bilgiler ve muayene bilgileri ile birlikte laboratuvar testlerinde gerek bulunmaktadır.Bu yazımızda glutene duyarlı…
Anti-CCP Antikor Testi (Anti-CCP) Nedir?
Bu makalemizden Anti-CCP testinin ne olduğunu, hangi durumlarda pozitif çıktığı ve test sonuçlarının nasıl yorumlanacağına dair detaylı bilgiler bulabilirsiniz.
tahlil.com
tahlil.com
tahlil.com