First slide
Second slide
Third slide

Erkeklerin Yaptırması Gereken 10 Tahlil Nedir?

Sağlığına düşkün erkekler düzenli aralıklarla tahlil yaptırıp sağlık kontrolünden geçmek ister.Erkeklerin yaptırmaları gereken on tahlili sizler için hazırladık.Korkulu rüya görmektense bu tahlilleri zamanında yaptırmak hayat kurtarıcı olabilir.

1.Kan tahlilleri mutlaka yapılmalı: Düzenli olarak yaptırılan kan tahlilleri, genel sağlık durumu hakkında bilgi veriyor. Herhangi bir yakınma olmasa da, 35 yaşından itibaren yılda en az bir kere kan tahlili yaptırılmasında yarar var.
Tahlil yaptıracak kişiden kan örneği alındıktan sonra laboratuvarlar kan sayımı testi ile  alyuvar ve akyuvarlar başta olmak üzere kan sayım parametrelerine bakılıyor.Kansızlık, enfeksiyon, kan kanseri gibi hastalıklar hakkında fikir ediniliyor.
Tahlillerden alınan sonuçlara bakılarak alerjik bir durum olup olmadığı tespit edilebiliyor.
Kolesterol ,trigliserit ,üre ve kan şekeri gibi biyokimya tahlilleri de  çeşitli sistemik hastalıkların haberini verebiliyor.

2.Sigara içenler Akciğer filmi çektirmeli: Radyolojik tahliller kolay ve ucuz maliyetli tahliller olup bir çok hastalıkta erken tanıda halen geçerliliğini korumaktadır.
Akciğer kanseri,sigara içen erkeklerde sıkça görülmektedir.
Sigara içen erkeklerin içmeyenlere oranla bu hastalığa yakalanma riski, 12  ile 20 kat daha fazladır.
Akciğer kanserini diğer türlerden ayıran bir başka özellik de, erken safhada belirti vermemesidir.
Bu sebeple sigara içen 40 yaş üstü erkeklerin her yıl düzenli olarak AC grafisi çektirmeleri ve bunu uzman doktorlara yorumlatmaları önerilmektedir.
Bu sayede akciğerlerde yakalanan tümör erken evrede teşhis edilip tedavi edilebiliyor.

3. Kolonoskopi: Bu tahlil ile kolon (Kalın barsak) kanseri erken saptanabiliyor:
Kolon kanseri erkekler arasında en sık görülen kanser türleri arasında üçüncü sıradadır.
Özellikle 50 yaş ve üstü erkekler ile ailelerinde kolon kanseri görülmüş kişiler  risk altındadır.
Kolon kanseri önlenebilir bir kanser türüdür.
50 yaşından sonra,her  2 -3 yılda bir düzenli olarak kolonoskopi tahlili erken tanıda yardımcıdır.
Kolonoskopiyle kalın bağırsağın tümü incelenebiliyor. Kolonoskopi yöntemiyle hekim ileride tümöre dönüşebilecek polipleri önceden teşhis edilebiliyor ve bu işlem sırasında çıkarıp tanı amaçlı biyopsi incelemesine gönderebiliyor.
Poliplerin cerrahi yöntemlerle alınması sayesinde, kolon kanseri oluşma riski önlenmiş oluyor.

4.Prostat kanserinde PSA tahlili:
PSA testi prostan kanserinde erken tanıda önemlidir: Prostat kanseri, erkeklerde ortaya çıkan kanser türleri arasında ikinci sırada yer almaktadır.
Prostat kanseri erken teşhis edildiğinde bu hastalıktan kurtulma şansı yüksektir.
Hastalığın erekn evrede teşhisi kanda PSA tahlili ile mümkündür.
PSA testinin 45 yaş sonrası erkeklere yılda bir kez yapılması erken tanı ile birlikte kesin tedavi sürecini de hızlandırmaktadır.Bu test yapılmadan önce 3-4 günlük cinsel perhiz önerilmektedir.

5.Larinksin endoskopik tahlili:
Bu girişimsel tahlil gırtlak kanseri için erken tanıda uygulanıyor.
Özellikle sigara içen erkeklere yapılması mutlaka öneriliyor.Yapılan bilimsel araştırmalara göre sigara içen erkekler, içmeyenlere nispeten 15 kat daha fazla gırtlak kanseri tehdidi altındadır.
Bu nedenle uzun süredir yoğun miktarda sigara içen erkeklere, kulak burun boğaz uzmanı tarafından larinksin endoskopik tahlili yapılmalıdır. 

6.Tonometre ile körlük engelleniyor:
Gözümüz hayati öneme sahip bir duyu organıdır. Glokom, halk arasındaki diğer adıyla göz tansiyonu etkilediği bireyde gözde sinir hasarı ile göz basıncı artışına sebep olur.Ardından da körlük ortaya çıkabilir.
Günümüzde gelişen tıp teknolojileri vasıtasıyla ilaç tedavisi ve lazer ile körlüğün önüne geçilebiliyor.Fakat bunun için de göz tansiyonunun erken teşhisi çok önemli.
Körlük riskine karşı glokomun göz doktorlarınca rutin inceleme ve muayenesine  en geç 40 yaşında başlanmalıdır.
Özellikle  ailede glokom hastası varsa bu testlere daha erken yaşlarda başlanması uzmanlarca önerilmektedir.
Göz içi basıncında artış olup olmadığı tonometre cihazları ile ölçülmektedir.

7.Efor testi ile kalp hastalıkları belirleniyor: Erkeklerin kalp ve dolaşım sistemi hastalıklarına yakalanma riski kadınlara göre 4 kat daha fazladır.
40 yaşını geçmiş her erkeğin yılda en az bir kez kardiyolojik check-up’tan geçmesi, kalp sağlığı açısından erken tanı da faydalıdır.
Kilolu, ailesel kalp hastalığı ve ailede kalp krizine bağlı erken ölüm olguları varlığında bu süreç daha da öne çekilebilir.
Efor testi, bu yaşamsal önem taşıyan kardiyolojik check-up’ta başvurulan tahlillerden biridir.
Test genel olarak koşu bandında bir sağlıkçı eşliğinde yapılmaktadır.
Efor testi egzersize bağlı ortaya çıkabilen ritm ve ileti bozukluklarını araştırmak amacıyla yapılmaktadır.

8.Yılda bir kez cilt muayenesi ve tahlili:
Cildiye (dermatoloji) uzmanlarınca yapılan bu çok önemli muayene cilt kanserinin önüne geçebiliyor. Vücutta ve cildimizde bulunan çok sayıda ben ve ailedeki cilt kanseri öyküsü bu muayenenin önemini daha da artırıyor.
İnsan vücudunda bukunan benler, ölümcül bir kanser türü olan melanom riski taşıyabiliyor.
Melanomda yen tahlil yöntemi, dijital dermatoskopi girişimidir.
Bu yöntemde yağlanmış deri yüzeyi ışıklı bir büyütme sağlayan dermatoskop ile cildiye doktoru tarafından inceleniyor. Bu şekilde vücuttaki benlerin haritası oluşturuluyor.
Ardından her bir ben için dermatoskopik görüntü alınıyor ve kaydediliyor.
Bu şekilde  bir sonraki muayene ve kontrolde elde edilecek görüntüyle karşılaştırma şansı sağlanıyor. Dijital dermatoskop ayrıca, benlerde izlenen şüpheli değişiklikleri de gösteriyor. Bu tahlil ile cilt üzerindeki değişiklikler, kanserleşmeden çok önce erken aşamada  tespit edilebiliyor.


9.Ağız ve diş sağlığı için tükürük tahlili:
Diş ve diş eti hastalıkları, dünyada ve ülkemizde önemli sağlık sorunları arasında yer alıyor.
Ancak bir o kadar da ihmal ediliyor.
Dişlerde ciddi bir sorunla karşılaşmamak ve dişlerimizin sağlığını korumak için her sene düzenli olarak diş hekimi ziyaret edilmeli ve muayene olunmalıdır.
Diş ve diş eti problemlerinin teşhisinde doğal bir koruyucu olan tükürüğün test edilmesi son derece önemlidir.
Son yıllarda popülerleşen bu tahlil için tükürüğün tıbbi incelenmesi yeterli.
Tahlilde tükürüğün kimyasal ve mikrobiyolojik yapılarına bakılıyor. ve uzmanlarca analiz ediliyor.
Bu sayede çürüklerin önemli bir sağlık sorununa neden olması çok önceden engelleniyor.

10.Tüm karın ultrason muayenesi:Özellikle karaciğer, safra kesesi, mesane  ve böbrek hastalıklarında ultrason muayene ve tahlili vazgeçilmezdir: Yılda bir kez yapılan tüm batın ultrason tahlili  karaciğerde büyüme, yağlanma, karın içi kitleleri safra kesesi taşları ve böbrek hastalıkları başta olmak üzere karında saptanabilen bir çok hastalığın erken teşhis ve tedavisinde son derece yararlı bir radyolojik görüntüleme tahlilidir.


Tahlillerinizi Biruni Laboratuvarlarında yaptırabilirsiniz.

H
İLGİLİ İÇERİK

Fenilketonüri ve Fenilketonüri Testi

Fenilketonüri kalıtsal bir metabolizma hastalığıdır. Fenilketonüri hastası bebeklerde doğumdan sonra beslenmenin başlaması ile birlikte hasta bebeğin vücudu bir çeşit protein yapıtaşı olan fenilalanin maddesini parçalayamaz.Bunun sonucunda fenilelanin maddesi kanda aşırı birikir.
Kanda aşırı biriken fenilalanin bebeğin beyin gelişimine zarar vermektedir. Bunun sonucunda da bebekte giderek artan oranda zeka geriliği gelişmektedir.
Fenilketonüri hastalığının verdiği zararlar hastalık erken saptandığı taktirde önlenebildiğinden erken tanı bu hastalıkta çok önemlidir. Doğumdan en erken 24 saat sonra bebeğin topuğundan alınan 1-2 damla kan ile bebeğin fenilketonüri hastası olup olmadığı tespit edilebilmekte ve özel bir diyet başlanarak bu bebeklerin tamamen sağlıklı gelişmesi mümkün olmaktadır.
Kandaki fenilalanin düzeyi çocuğun beslenmesi ile yükselir. Bu nedenle, kan numunelerinin doğumdan 24 saat sonra alınması, daha erken taburcu oluyorsa bebeğin hastaneden ayrılacağı son anda alınması gerekmektedir.
Kan numunesi bebeğin topuğundan alınmaktadır.
Ayrıca aşağıda belirtilen durumlarda belirtilen süre sonunda ikinci bir kan örneği alınarak test tekrar çalışılmalıdır.

-Kan örneği ilk 24 saat içinde alınan yeni doğanlardan 5-15inci günler arasında,
-Beslenmeden alınan ya da damar yoluyla sıvı verilen yeni doğanlarda ağızdan beslenmeye başladıktan 24 saat sonra, -Prematüre bebeklerden 10-15inci günlerde,
-Antibiyotik tedavisindeki bebeklerden, ilaç kesildikten en az 48 saat sonra.

Fenilketonüri testi her yeni doğan bebeğe uygulanmaktadır. Testin bebek 24 saatlik olmadan uygulanması yanlış negatif sonuç verebildiğinden kan alınma zamanı son derece önem taşımaktadır. Fenilketonüri tarama testi yurdumuzda ücretsiz olarak yapılmaktadır.


Tahlillerinizi Biruni Laboratuvarlarında yaptırabilirsiniz.


Epstein Barr (EBV) Virusu Nedir ? EBV Testleri

Epstein-Barr virüsü (EBV) bir DNA virüsüdür. EBV enfeksiyonunun neden olduğu klinik tablolar enfeksiyon hastalıklarından çeşitli kanser türlerine kadar kadar değişmektedir.
EBV enfeksiyonları enfeksiyöz mononükleoz gibi kendini sınırlayan benign yani iyi seyreden bir hastalığa sebep olabildiği gibi, Burkitt ve Hodgkin lenfoma veya nasofarenks kanseri gibi malign tablolara da yol açabilmektedir.
EBV virüsü kanserle birlikte seyredebilen bir tümör virüsüdür.
EBV yol açtığı ilk enfeksiyondan sonra vücutta yaşam boyu latent yani nüks etme potansiyeli olan bir virüs olarak kalmaktadır.

EBV virusunun yol açabildiği başlıca ciddi hastalıklar nelerdir?

-Nasofarenks Kanseri
-Burkitt Lenfoma
-Hodgkin Hastalığı
-Lenfoproliferatif Hastalıklar
-Leomyosarkom (Bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda) olarak tanımlanabilir.
-NASOFARENKS KANSERİ:  Hastalarda servikal lenfodenopatii östaki kanalda tıkanıklık, burun tıkanıklığı ve burun kanaması görülmektedir.
Tanıda kullanılan tahlil yöntemleri,Bilgisayarlı Tomografi ve MR dır.Ayrıca tanıda biyopsi de gereklidir.

-BURKİT LENFOMA Sıklıkla çenede yer almakta, Çocukluk dönemi kanseri olup ortalama başlama yaşı 5 dir.
-HODGKİN Hodgkin hastalığı gelişmekte olan ülkelerde çocukluk döneminde zirve yapmaktadır. kavuşacağı ümit edilmektedir.

Epstein Barr Virusu Tanısında en sık ELİSA testleri kullanılmaktadır.EBV Ig M ve EBV Ig G elisa testleri EBV virusu enfeksiyonu varlığı ve enfeksiyonon geçirilme süreci konusunda bilgi vermektedir.


Tahlillerinizi Biruni Laboratuvarlarında yaptırabilirsiniz.


H
SPONSOR BAĞLANTILARQ
TAHLİL MERKEZLERİ
Öne çıkan tahil merkezleri için tıklayın.B
KONU İLE İLGİLİ YORUMDA BULUN
Hey! Bu konu hakkında yorumda bulunmak veya Tahlil.com'a soru sormak için hemen üye ol veya giriş yap
W
YORUMLAR

H
SPONSOR BAĞLANTILARH
SPONSOR BAĞLANTILARH
İLGİLİ MAKALELER