A-Z Filtre

BETA-2 MİKROGLOBULİN (b2M; Timotaksin)


İnflamasyon, otoimmün hastalıklar, lenfoid maligniteler (ör. Multiple myeloma) ve viral enfeksiyonlarda da serum b2M düzeyi artabilir.
Özellikle multiple myelomada prognostik öneme sahiptir. 4 mg/L’nin üzerindeki değerler kötü prognozu gösterir. Ayrıca tübüler fonksiyon bozukluğu olan hastalarda serum b2M seviyesi düşükken, idrar b2M seviyesi yüksektir.

Normal Değer: 0,60-3,80 mg/L'dir.
Bu Gönderiye 0 Adet Yorum Gelmiş