A-Z Filtre

KRYOFİBRİNOJEN


Kanda kryoglobulin düzeyinin yüksek olduğu durumlar, hemofili, akut FMF krizi ve oral kontraseptif kullananlarda kryofibrinojen düzeyi yüksek olabilir. Heparin kullanımı yanlış negatif sonuçlara neden olabilir.

Normalde test sonucu negatif olmalıdır.


Bu Gönderiye 0 Adet Yorum Gelmiş