a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z

OSMOTİK FRAJİLİTE (Eritrosit frajilitesi) Hakkında Bilgi

Önemli bir hematolojik tahlildir.
 Eritrosit frajilitesinin bozulduğu hastalıkların tanısında kullanılır. Eritrositlerin lizise uğramadan s alma kapasitelerini gösterir. Herediter sferositozis, herediter stomatositozis, hemolitik anemiler, mekanik travmalar (ör.prostatik kalp kapakçığı) ve enzim eksikliklerinde (ör.G6PD) osmotik frajilite artmışken, hipokromik-mikrositik anemiler (ör. demir eksikliği anemisi, talasemi), karaciğre hastalıklar, polistemia vera, splenektomi sonrası ve leptositozisde ise osmotik frajilite azalmıştır.

YORUM YAP

Yorum yapilmeniz için üye girişi yapmalısınız. Giriş yapmak için tıklayınız...