A-Z Filtre

ç Değerine Göre Sonuçlar. 163 Adet sonuç bulundu


ADRENOKORTİKOTROPİK HORMON (ACTH, Kortikotropin)

Pitüiter bez fonksiyonunu gösterir. Hiperkortizolizm (Cushing sendromu, ektopik ACTH sendromu ve ektopik CRH salınımı), hipokortizolizm (Addis...

Devamını Oku

AKONDROPLAZİ (ACH) MUTASYON ANALİZİ (Cücelik; FGFR3 Gen Analizi)

Akandroplazi hastalığı  kemik ve kıkırdak gelişim bozukluğu ile karakterizedir. Seyrek olarak ölümle sonlanır.
Klinik ve radyolojik ...

Devamını Oku

AKTİVE PROTEİN C REZİSTANSI (APC rezistansı)

 Başlıca faktör V Leiden mutasyonuna bağlı olarak gelişen APC rezistansının araştırılmasında tarama testi olarak kullanılır. İki ş...

Devamını Oku

AMİP ANTİKORU (Entamoeba Histolytica antikoru)

Bir parazitoloji tahlilidir..Ekstra-intestinal amebiasis (özellikle karaciğer apsesi) tanısında kullanılır. Kullanılan yöntemin spesifitesi...

Devamını Oku

ANGİOTENSİN KONVERTİNG ENZİM (ACE)

Sarkoidozis tanısında kullanılır. Aktif sarkoidozisde ACE düzeyi >35 U/L olur.
ANGİOTENSİN KONVERTİNG ENZİM (ACE), akut ve kronik bron...

Devamını Oku

ANTİ-HBc IgM (Hepatit B virüsü core antikoru IgM)

Akut Hepatit B Virüsü  enfeksiyonlarının tanısında kullanılır. ELİSA yöntemiyle çalışılan serolojik bir tahlildir.
Hastalığa ya...

Devamını Oku

ANTİ-HBc TOTAL (IgM+IgG) (Hepatit B virüsü core antikoru-total)

Daha önce Hepatit B (HBV) enfeksiyonu geçirilip geçirilmediği hakkında bilgi verir.
Anti-HBc IgM ile beraber bakıldığında akut/kronik ...

Devamını Oku

ANTİ-HBs (HbsAb, Hepatit B surface antibody, Hepatit Bs antikoru, Hepatit B virüsu yüzey antikoru

Hepatit B Virüsü (HBV) enfeksiyonuna  karşı immünitenin (bağışıklık)  tespitinde kullanılır.
ELİSA yöntemi ile çalışılmak...

Devamını Oku

ANTİ-HCV (Hepatit C antikoru)

Hepatit C( HCV) enfeksiyonunun tanısında kullanılır. ELİSA yöntemi ile çalışılmaktadır.
HCV enfeksiyonunun geç evresinde Anti HCV ...

Devamını Oku

ANTİ-KARDİYOLİPİN ANTİKORLARI IgM ve IgG (ACA, Anti-Fosfolipid antikorları)

En sık düşük nedenlerinin araştırılmasında kullanılmakta olup farklı nedenlele de doktorlarca istenebilen tahlildir.
ELİSA yöntemi ile ...

Devamını Oku

ANTİ-NÖTROFİL SİTOPLAZMİK ANTİKOR (ANCA (cANCA-pANCA)

Nötrofil lizozomal enzimlere karşı spesifik olarak gelişen antikorlar saptar. Wegener granülomatozis ve sistemik vaskülitlerin (özellikle re...

Devamını Oku

ANTİ-PARİETAL HÜCRE ANTİKORU (APCA)

Tip A otoimmün gastrit tanısında kullanılır. Bu hastalarda pernisyöz anemi görülmektedir. Bu nedenle pernisyöz aneminin nedeninin araştı...

Devamını Oku

ANTİ-SACCHAROMYCES CEREVİSİAE ANTİKORLARI IgA ve IgG (ASCA IgA, ASCA IgG

Kronik inflamatuvar bağırsak hastalığı ayırıcı tanısında kullanılır. Özellikle Crohn hastalığında bu antikor saptanırken, ülserat...

Devamını Oku

ANTİ-SKİN ANTİKOR (Anti skin basement membrane anticore)

Floresan paternine göre pemfigoid, pemfigus, Herpes gestationis (pemfigoid) ve paraneoplastik pemfigus hastalıklarının tanısında kullanılır...

Devamını Oku

ANTİ-SMOOTH MUSCLE ANTİKOR (ASMA)

Kronik aktif hepatit nedeninin araştırılmasında kullanılır.
Genellikle gasrroenteroloji doktorlarınca istenen bir tahlildir.
Yüksek t...

Devamını Oku

ANTİTROMBİN III (AT III; Heparin kofaktör çalışması)

Önemli bir hematoloji tahlilidir.AT( antitrombin) III eksikliği hiperkoagülasyona yol açan faktörlerden birisidir. Kalıtsal (otozomal dominan...

Devamını Oku

ASETİLKOLİN RESEPTÖR ANTİKORU (AChR)

Myastenia Gravis hastalığı  tanısında kullanılır.
Myastenia Gravis’in generalize ve oküler formlarının, hastalığın remisyonunun...

Devamını Oku

BACILLUS ANTHRACIS KÜLTÜRÜ (Şarbon kültürü)

Şarbon hastalığı tanısında kullanılan özel bir bakteriyolojik tahlildir.Büyük ve spesifik mikrobiyoloji laboratuvarlarında yapılır.Öz...

Devamını Oku

BAKIR (Cu)

Bakır metabolizmasının değerlendirilmesinde kullanılır.
Enfeksiyon, enflamasyon, gebelik, lösemi, bilier siroz, Hodgkin hastalığı, pel...

Devamını Oku

BAKIR (Eritrosit İçi)

Pulmoner tüberkülozda eritrosit içi bakır düzeyinin artması karakteristiktir.Kurşun zehirlenmesinde eritrosit içi Cu düzeyi artarken, prot...

Devamını Oku

BETA-HCG (İdrar) (b-hCG; Gebelik testi (idrar)

10  ve altı değerler negatif olarak kabul edilmelidir.Bu durumda hamilelik yoktur.
Yüksek değerler kadında hamileliği erkekte ise testi...

Devamını Oku

BETA-HCG (Kantitatif) (b-hCG; Gebelik testi)

Beta HCG hormon testi genellikle gebelik tanısında kullanılan kan testidir. Her ne kadar halk arasında gebelik testi olarak bilinse de başka h...

Devamını Oku

BETA-TALASEMİ MUTASYON ANALİZİ (Akdeniz anemisi, Cooley anemisi (talasemi majör); Talasemi minör (taşıyıcılık)

Beta globin geni üzerinde meydana gelen ve beta talasemi oluşumuna neden olan mutasyonların tespitinde kullanılır.Genetik laboratuvarlarında ...

Devamını Oku

BİKARBONAT (HCO3)

Asit-baz dengesinin değerlendirilmesinde kullanılan bir biyokimya tahlilidir.
Kompanse respratuvar asidoz, metabolik alkaloz, morfin, barbitur...

Devamını Oku

BİRİNCİ TRİMESTER TARAMA TESTİ (İkili Test)

Hamilelikte gebeliğin sağlıklı olup olmadığını anlamak iç.in yapılan testlerden biridir. Trizomi 21 için gebeliğin erken döneminde (9 ...

Devamını Oku

BOĞMACA KÜLTÜRÜ

Boğmaca enfeksiyonu etkeni olan Bordetella pertusis bakterisinin izolasyonu ve tanısında kullanılan bir mikrobiyolojik analizdir.
Bu tahli...

Devamını Oku

BORRELİA BURGDORFERİ ANTİKORU (Lyme screen (total antikoru)

Borrelia burgdorferi’nin neden olduğu Lyme hastalığının tanısında kullanılan bir mikrobiyoloji tahlilidir.
Hastalığın erken evresin...

Devamını Oku

BRUCELLA ANTİHUMAN GLOBULİN

Halk arasında peynir hastalığı olarak da bilinen Brucella enfeksiyonu tanısı ve takibinde kullanılan mikrobiyolojik Kronik brucellozisde Ig...

Devamını Oku

BRUCELLA IgM

Peyni hastalığı veya bruselloz şüphesinde Brucella IgM antikorlarının belirlenmesinde kullanılır.
Normalde negatif olması beklenir.

Devamını Oku

BRUCELLA TARAMA (ROSE-BENGAL) (Brucella slide test)

 Brucella (malta humması) hastalığının tanısında kullanılan bir seroloji tahlilidir.Halk arasında peynir hastalığı olarak da bilinen h...

Devamını Oku

BRUCELLA TARAMA (ROSE-BENGAL) (Brucella slide test)

Bu test, Brucella (malta humması) hastalığının tanısında kullanılan serolojik ve kolay bir tahlil yöntemidir.
Bu hastalığın bir diğ...

Devamını Oku

BRUCELLA WRİGHT

Peynir hastalığı olarak da bilinen Brucella (malta humması) hastalığının tanısında kullanılan serolojik bir tahlil yöntemidir.
Özel...

Devamını Oku

C-PEPTİT (İnsülin C-peptit, CPR, Connecting peptide, C-Peptit reaktivitesi)

Diabet (şeker hastalığı) tanı ve takibinde kullanılan bir biyokimya tahlilidir.
C-peptit sadece pankreas b hücrelerinden salgılandığı...

Devamını Oku

C-REAKTİF PROTEİN (Yüksek Sensitiviteli) (CRP)

CRP testi doktorlar tarafından sıklıkla istenen serolojik bir kan testidir. Damardan alınan kan örneğinin kuru tüpe alınması ve la...

Devamını Oku

C1 İNAKTİVATÖR (C1 esteraz inhibitör; C1-INH; C1 INA)

Kongenital C1-INH eksikliği herediter anjioödeme neden olur. Kazanılmış C1-INH eksikliği ise SLE, lenfoma ve diğer lenfoproliferatif hastal...

Devamını Oku

CA 125 (Kanser antijen 125)

Özellikle over malignitelerinin (kanserlerinin) takibinde kullanılan bir tümör markırıdır.
Kanser tanısında kullanılmasının ise yeri...

Devamını Oku

CA 15-3 (Kanser antijen 15-3)

Sıklıkla istenen bir tümör markırıdır.Ancak asla kanser tanısında kullanılmadığı bilinmelidir.
Bu testin yüksekliği tek başına ...

Devamını Oku

CA 19-9 (Kanser antijeni 19-9; Karbohidrat antijen 19-9)

Tüm gastrointestinal sistem kanserleri (pankreatik kanserler, kolanjiokarsinomlar, kolon kanserleri vb) ve diğer adenokarsinomlarda CA 19-9 düze...

Devamını Oku

CA 72-4 (Kanser antijen 72-4; TAG 72; Tümör associatedd glikoprotein 72)

Gastrointestinal sistem, over ve meme dokusunun primer adeno karsinomlarının rekürrens ve tedavi takibinde kullanılır.Kanser tanısında ise y...

Devamını Oku

CAMPYLOBACTER KÜLTÜRÜ

İshal vakalarının araştırılmasında, ishal etkenleri arasında yer alan Campylobacterin izolasyonunda kullanılan bir kültür yöntemidir.

Devamını Oku

cANCA (PR3 ANCA)

Nötrofil lizozim enzimlerinden proteinaz-3’e (PR-3) karşı oluşan antikorları gösterir. Wegener granülomatozisi ve sistemik vaskülitlerin ...

Devamını Oku

CANDİDA KÜLTÜRÜ

Candida adı verilen mantar türlerinin tanısı ve izolasyonu amacıyla kullanılan mikrobiyoloji laboratuvarlarında çalışılan bir mikolojik ...

Devamını Oku

CD4/CD8

HIV virüsü taşıyan hastalarda AIDS tanı ve takibi ile antiviral tedavinin yönlendirilmesinde ve hücresel immün yetmezliklerin değerlendiri...

Devamını Oku

CEA (Karsinoembriyonik antijen)

Sıklıkla kullanılan bir kanser antijeni ( tümör markırı) testidir.
Normal Değeri: 0-4 ng/ml'dır.

Ancak testin yapıldığ...

Devamını Oku

CHLAMYDİA ANTİJEN

Chlamydia bakterisinin yol açtığı enfeksiyonun tanısında kullanılan mikrobiyolojik bir tahlil yöntemidir.
Kadınlarda servisit, pelvik i...

Devamını Oku

CHLAMYDİA IgM ve IgG

Chlamydia bakterisine bağlı enfeksiyonların tanısında kullanılan bir mikrobiyoloji tahlilidir.
Chlamydia, kadınlarda servisit, pelvik inf...

Devamını Oku

CHLAMYDİA TRACHOMATİS (LCR)

Chlamydia Trachomatis enfeksiyonunun tespitinde LCR yöntemi, kültür veya serolojik testlere göre çok daha hassastır

Normal Değer: Nega...

Devamını Oku

ÇİNKO (Eritrosit içi)

Kandaki total çinkonun %75-88’i eritrositlerin içinde bulunur. Özellikle orak hücreli anemide eritrosit içi çinko düzeyi düşer.

...

Devamını Oku

ÇİNKO (İdrar)

Serum çinko düzeyindeki anormalliklerin araştırılmasında kullanılan bir biyokimya tahlilidir.
Hiperparatiroidizm, alkolizm, orak hücre...

Devamını Oku

ÇİNKO (Saç)

Çinko eksikliğinin değerlendirilmesinde kullanılabilir. Diabetes mellitus, çölyak sprue ve protein malnutrisyonunda saçta çinko düzeyi dü...

Devamını Oku

CİVA (Hg)

Civa (Hg) testi akut ve kronik civa zehirlenmelerinin takibinde kullanılır. Bazı ilaçlar, fungusitler ve endüstriyel maddelerde civa bulunur.<...

Devamını Oku

CİVA (İdrar)

Akut ve kronik civa zehirlenmelerinin takibinde kullanılır. İnorganik civa miktarının ölçümünde idrarda civa ölçümü tercih edilir.

...

Devamını Oku

CLOSTRİDİUM DİFFİCİLE TOKSİN A (Pseudomembranöz kolit serolojik testi)

Clostrium difficile, antibiyotik ilişkili ishal ve pseudo-membranöz kolit etkenidir. Toksin A ve B olarak isimlendirilen iki toksini aynı zamand...

Devamını Oku

CMV IgG AVİDİTİTE

İntrauterin enfeksiyonlar arasında yer alan CMV enfeksiyonundan fetüsün etkilenip etkilenmediğinin belirlenmesinde kullanılır.
CMV enfe...

Devamını Oku

CMV IgM ve IgG (Cytomeglovirus IgM ve IgG)

Bu testler ELİSA yöntemi ile çalışılan serolojik tahlillerdir.En çok anne adaylarında rahim içi bir enfeksiyona neden olabildiği için ve...

Devamını Oku

COVID-19 PCR Testi

Günümüzde toplumun aklında bulunan ana endişelerden bir tanesi özellikle uzun bir süre boyunca COVID-19 önlemleri a...

Devamını Oku

CPK (KREATİN KİNAZ) (CK, Total kreatin kinaz, CPK, Kreatin fosfokinaz)

Sıklıkla istenen bir biyokimya tahlilidir.İskelet ve kalp kasında dejenerasyona yol açan durumların değerlendirilmesinde kullanılır.
A...

Devamını Oku

DEMİR BAĞLAMA KAPASİTESİ (TIBC)

Serum demir düzeyinin değerlendirilmesinde kullanılır. Hipokromik anemiler, akut hepatitler ve gebeliğin son dönemlerinde TIBC artarken, demi...

Devamını Oku

DEOKSİKORTİZOL (Compound S)

11 b-hidroksilaz eksikliğine bağlı olarak gelişen adrenokortikal hiperplazi adrenal karsinomlar ve ACTH düzeyinin arttığı durumlarda serum ...

Devamını Oku

DİREK COOMBS

Genel olarak bir hematoloji tahlilidir.
İnvivo duyarlılaşmış eritrositlerin gösterilmesinde kullanılır. Eritroblastozis fetalis, otoimm...

Devamını Oku

DUCHENNE / BECKER KAS DİSTROFİSİ (DMD/BMD) DELESYON TAŞIYICILIĞI – KANTİTATİF ANALİZ (Progresif müsküler distrofi (PMD)

 DMD/BMD ailelerinde delesyon taşıyıcısı kadınların tespiti için uygulamaya konulan teknik araştırma çalışmaları arasındadır.
...

Devamını Oku

EBV VCA IgM ve IgG (Epstein-Barr virüs viral kapsid antijen antikoru IgM ve IgG)

EBV enfeksiyonunun tanısında kullanılan ELİSA yöntemi ile çalışılan bir tahlildir.
Primer enfeksiyon çocukluk döneminde genelde ase...

Devamını Oku

ENA ANTİKORLARI (Extractable nükleer antijen antikorları)

SLE, miks bağ dokusu hastalığı, Sjögren sendromu, skleroderma, dermatommyozit ve polimyozit tanısında kullanılır. Ortak özellikleri ekstr...

Devamını Oku

ENTAMOEBA HYSTOLİTİCA ANTİKORU

Amipli dizanteri etkeni olan ENTAMOEBA HYSTOLİTİCA tanısında kullanılan serolojik yolla çalışılan bir laboratuvar tahlilidir.

...

Devamını Oku

ERİTROSİT SAYISI (RBC)

Eritrosit testi, kan sayımı tahlilinde çalışılan bir testtir. Eritrositin yaşa göre normal değerleri değişmektedir.Erkek ve bayanlarda d...

Devamını Oku

FAKTÖR IX (Antihemofilik faktör B, Christmas faktör, Otoprotrombin II)

Kalıtsal faktör IX eksikliği (Hemofili B), sekse bağlı geçiş gösteren, kanama diyatezi ve düşük plazma faktör IX aktivitesi ile karakte...

Devamını Oku

FAKTÖR V (AC globulin; Labil faktör, Plazma akseleratör globulin, Proakselerin)

Kalıtsal faktör V yetersizliği olan hastalarda (parahemofili) anormal kanamalar gözlenir ve pıhtılaşma zamanı, PT ve aPTT testlerinde uzama...

Devamını Oku

FAKTÖR X (Stuart faktör, Otoprotrobin C, Otoprotrombin III)

Kalıtsal faktör X eksikliği olan hastalarda PT ve aPTT uzamış, TT ise normaldir.
Faktör X eksikliği otozomal resesif geçiş gösterir. ...

Devamını Oku

FAKTÖR XIII TARAMA (Fibrin stabilize edici faktör)

FXIII eksikliği herediter olarak otozomal resesif geçiş göstermektedir. Hastalarda ilk kanama bulgusu göbek kordonu ayrıldıktan sonra gözle...

Devamını Oku

FERRİK KLORİD (FeCI3 testi)

Fenilketonüri vb.metabolik hastalıkların tanısı ile ilaç ve alkol kullanımının değerlendirilmesinde kullanılır. Fenilalanin metabolitle...

Devamını Oku

FOLİK ASİT(Eritrosit için)

Eritrosit içi folat düzeyi serumdakinden çok daha konsantredir. Bu nedenle vücuttaki folat miktarının belirlenmesinde eritrosit içi folat d...

Devamını Oku

GAİTADA AMİP İNCELEMESİ

Gaita mikroskopisinde paraziter etken aranmasında kullanılan bir parazitoloji tahlilidir.Mikroskopik yöntemle,gaitadan alınan preperat inceleni...

Devamını Oku

GAİTADA CRYPTOSPORİDİUM İNCELEMESİ

Cryptosporidium bir parazit türüdür.HIV pozitif hastalarda, gündüz bakım evlerinde ve su kaynaklı salgınlarda diareye neden olan bir protoz...

Devamını Oku

Gaitada Mikroskopik İnceleme

Gaita mikroskopisi sık olarak istenen bir tahlildir.
Hemen her laboratuvarda çalışılır.
Gaita yani dışkıda mikroskopik olarak eritro...

Devamını Oku

GLUKOHEMOGLOBİN (HbAIC)

 Diabetes mellitusun uzun dönem takibinde kullanılır. Son 4-8 hafta içindeki ortalama kan glukoz konsantrasyonunu gösterir.

Normal Değ...

Devamını Oku

GLUKOZ (Açlık kan şekeri, AKŞ)

Glukoz diğer adıyla da açlık kan şekeri en çok diabet hastalığının tanı ve takibinde istenen bir biyokimya kan tahlilidir. E...

Devamını Oku

HbsAg (Hepatit B surface antigen)

Akut veya kronik HBV enfeksiyonlarının tanısında kullanılır.ELİSA yöntemi ile çalışılır.
HBV enfeksiyonu sırasında serumda orta...

Devamını Oku

HCV RNA

Hepatit C hastalığının tanısını koymak için kullanılan son derece hassas ve güvenilir bir polimeraz zincir reaksiyonu testidir.
Hepati...

Devamını Oku

HCV VİRAL YÜK

 Serum veya plazmadaki HCV RNA miktarını belirlemek için kullanılır. Klinik ve diğer laboratuvar bulguları ile beraber hastalığın progno...

Devamını Oku

HDL KOLESTEROL (HDL-C)

HDL kolesterol iyi kolesterol olarak da bilinir.
Normal Değerleri:
  Prematüre 5-50 mg/dl
  0-1 yaş 30-65 mg/dl
  2-15 ...

Devamını Oku

HELICOBACTER PYLORİ ANTİJEN (HpSA)

Normal Değer: Negatif Kullanımı: Erişkinlerde H.pylori varlığını göstermek ve tedavi sonrası eradikasyonu izlemekte kullanılır. H.pylori,...

Devamını Oku

HELICOBACTER PYLORİ ANTİKOR TARAMA

Mide rahatsızlıklarına yol açan H.pylori tanısında kullanılan non-invazif testlerden biridir.
Aktif H.pylori ilişkili gastriti olan has...

Devamını Oku

HELİCOBACTER PYLORİ ANTİKORLARI IgA ve IgG

H.pylori tanısında kullanılan non-invazif testlerdir. Tedaviden sonraki 6-8 ay içinde antikor düşüşü saptanır.

Normal Değer: Nega...

Devamını Oku

HEMATOKRİT (Hct)

Hematokrit testi tam kan sayımı (hemogram) testinde sıkça bakılan parametrelerden biridir.Normal değeri yaş ve cinsiyete göre farklılık g...

Devamını Oku

HEMOFİLİ B BAĞLANTI ANALİZİ (FIX eksikliği; Christmas hastalığı)

Hemofili tanısında kullanılan bir tahlil yöntemidir.;
Hemofili B, faktör IX eksikliğinden kaynaklanan bir çeşit kanama hastalığıdır....

Devamını Oku

HİPOKONDROPLAZİ (HCH) MUTASYON ANALİZİ

Kullanımı: Bu kondrodistrofi, akondroplazi’nin allelik formudur. Radyolojik ve klinik bulgular sayesinde akondroplazi’den ayırdedilebilir. Otoz...

Devamını Oku

HPV PCR ve GENOTİP TAYİNİ

Kadınlarda servikal kanserler, servikal intraepitelial neoplazi (CIN) ve Condylomata acuminatada HPV varlığının tespit edilmesinde kullanılı...

Devamını Oku

İKİNCİ TRİMESTER TARAMA TESTİ

Üçlü tarama testi olarak da bilinir.
Bebekte konjenital bir anomali olup olmadığının anlaşılması için yapılan bir tahlildir.
Öze...

Devamını Oku

İMMÜNFİKSASYON ELEKTROFOREZİ (İdrar) (Bence-Jones proteini)

Çalışmada idrarla atılan serbest Lambda ve Kappa hafif zincir bulunup bulunmadığı değerlendirilir.
Özellikle multiple myelomanın değ...

Devamını Oku

İMMÜNGLOBULİN G SUBCLASSLARI (IgG1, IgG2, IgG3, IG4)

Humoral ve kombine (humoral+hücresel) immün yetmezliklerin değerlendirilmesinde kullanılır.
Açıklanamayan ve tekrar eden kulak enfeksiyo...

Devamını Oku

İMMÜNKOMPLEKS C1q (C1q, Compleman component C1q, C1q binding test)

Dolaşımda immünkompleks bulunan hastalıkların (ör.SLE, glomerülonefrit, idiopatik intersitisiel pnömoni, enfektif endokardit, ıyme hastal...

Devamını Oku

İNDİREK COOMBS

Kan uyuşmazlığı şüphesinde kullanılan bir tahlildir.
 Rh (-) hamilelerde yenidoğanın hemolitik hastalığı (eritroblastozis fetalis...

Devamını Oku

ISIYA REZİSTAN ALKALEN FOSFATAZ (56°C)

Alkalen fosfataz yüksekliklerinin nedeninin araştırılmasında kullanılır.
Klinikte en önemli kullanım alanı kemik ve karaciğer kayn...

Devamını Oku

ISLET ADACIK ANTİKORU (Pankreas islet cell antikor, ICA)

Tip I diabetes mellituslu (DM) hastaların %90’ında pozitiftir. Tip I DM’ta klinik bulgular başlamadan yıllar önce antikor saptanabilir.End...

Devamını Oku

İYONİZE KALSİYUM (Ca1, Ca+2)

Kalsiyumun fizyolojik olarak aktif olan formudur. Total kalsiyumun %50-55’i bu formda bulunur. Anormal total kalsiyum sonuçlarının ve yenidoğ...

Devamını Oku

KADMİYUM (Cd)

Kadmiyuma maruz kalan kişilerin bu maddeden ne kadar etkilendiğinin tespitinde kullanılır.İş sağlığı ve güvenliğinde de koruyucu amaçl...

Devamını Oku

KALSİTONİN (Tirokalsitonin, hCT)

Medüller tiroid karsinomlarının tanısında ve kalsiyum metabolizmasının değerlendirilmesinde kullanılır.
Ekseriyetle endokrinoloji uzm...

Devamını Oku

Kalsiyum , Ca

Kalsiyum testi çeşitli endokrin ve metabolik bozuklukların değerlendirilmesinde kullanılır. Primer ve tersier hiperparatiroidizm, kemik metas...

Devamını Oku

Kalsiyum (Ca) Tahlili

 Çeşitli endokrin ve metabolik bozuklukların değerlendirilmesinde kullanılır. Primer ve tersier hiperparatiroidizm, kemik metastazları, çe...

Devamını Oku

KAPPA HAFİF ZİNCİR (idrar) (Kappa light chain-idrar)

 Paraproteinemilerle ilgili araştırma yapılırken, özellikle hafif zincir hastalığı olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanı...

Devamını Oku

KAPPA HAFİF ZİNCİR (Kappa light chain-serum)

Multiple myelom olasılığının araştırması sırasında genellikle immünglobulin konsantrasyonları ile birlikte kullanılır.
Kappa/Lamb...

Devamını Oku

KİST HİDATİK İNDİREK HEMAGLÜTİNASYON TESTİ (Echinococcus serolojik testi)

Echinococcus hastalığı için serolojik tarama testi olarak kullanılır.
Hastanın exposure öyküsü, kliniği ve radyolojik verileri ış...

Devamını Oku

KİST HİDATİK SPESİFİK IgE (Echinococcus spesifik IgE)

Kist hidatik olarak da bilinen  Echinococcus hastalığı için tarama testi olarak kullanılır.

Normalde negatif olmalıdır.

...

Devamını Oku

KİSTİK FİBROZ (CF) BAĞLANTI ANALİZİ (CF, CFTR)

Kistik fibrozis  tanısınde kullanılan bir tahlildir.
Klinik ve laboratuvar bulguları ile kesinleşen, fakat mutasyonun tespit edilemediği ...

Devamını Oku

KİSTİK FİBROZ (CF) MUTASYON ANALİZİ (CF, CFTR)

Hastada kistik fibrozise neden olan mutasyonun tespit edilmesini sağlar.

...

Devamını Oku

KLORÜR (CI)

Elektrolit dengesi ve asit-baz ile su metabolizmasının değerlendirilmesinde kullanılan biyokimyasal bir testtir.
Dehidratasyon, renal tübü...

Devamını Oku

KOMPLEMAN C3 (C3)

Akut faz reaktanlarından biridir. Kompleman sistemindeki klasik ve alternatif yollar C3 basamağında birleşir. C3 düzeyindeki artışlar akut i...

Devamını Oku

KOMPLEMAN C4 (C4)

C4 akut faz reaktanlarından biridir.
Kompleman sistemindeki klasik yolda yer alır.
İnsan vücudundaki kompleman sistemindeki hastalıkla...

Devamını Oku

KORTİZOL (Hidrokortizon, Compound F)

Hipotalamus-hipofiz-adrenal korteks aksının değerlendirilmesinde kullanılan bir hormon testidir.
Genellikle endokrinoloji doktorlarınca ist...

Devamını Oku

KREATİN KİNAZ (CK, Total kreatin kinaz, CPK, Kreatin fosfokinaz)

İskelet ve kalp kasında dejenerasyona yol açan durumların değerlendirilmesinde kullanılır.
Akut Myocard Infarktüsü, progresif musküle...

Devamını Oku

KREATİN KİNAZ, MB (CK-MB)

Özellikle, AMI( akut myokard infarktusu)  tanısında kullanılır.
CK/CK-MB oranı tercih edilir.  AMI sonrasında 4-8 saatte yükselmeye ba...

Devamını Oku

KROM (Cr)

Kroma maruz kalan kişilerde, bu maddeden etkilenme derecesini gösterir.

Normal Değer:
Tam Kan 2,8-45,0 mg/L
24 saatlik idrar 0,1-2...

Devamını Oku

LAMBDA HAFİF ZİNCİR (İdrar) (Lambda light chain-idrar)

Paraproteinemilerle ilgili araştırma yapılırken, özellikle hafif zincir hastalığı olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanıl...

Devamını Oku

LAMBDA HAFİF ZİNCİR (Lambda light chain-serum)

Multiple myelom olasılığının araştırması sırasında genellikle immunoglobülin konsantrasyonları ile birlikte kullanılır.
Kappa/Lam...

Devamını Oku

LAMOTRİGİNE (Lamictal)

İlaç düzeyi takibinde kullanılan bir biyokimya testidir.
Normal Değer: Terapötik konsantrasyon 0,5-4,0 mg/ml Toksik konsantrasyon >8,0 m...

Devamını Oku

LDL KOLESTEROL (Direk Ölçüm) (LDL-C)

Koroner kalp hastalığı riskinin değerlendirilmesinde kullanılır.Kötü kolesterol olarak da bilinir.

Değerlerinin düşük olması ist...

Devamını Oku

LE HÜCRESİ (Lupus erythematosus hücre testi)

SLE’li hastaların %70-90’ında LE hücresi görülür. Ayrıca romatoid artrit, skleroderma, konnektif doku hastalıkları, ilaç reaksiyonlar...

Devamını Oku

LİPAZ (Triaçilgliserol açilhidrolaz)

Pankreas fonksiyon testlerindendir. Pankreatitler, safra kesesi koliti, strangüle veya enfarkte bağırsak, pankreas kist veya pseudokistleri ve p...

Devamını Oku

LÖKOSİT (Beyaz küre sayısı, WBC)

WBC ( lökosit ) testi, kandaki beyaz küre sayısının değerlendirilmesinde kullanılan tam kan sayımındaki en önemli parametrelerden biridir...

Devamını Oku

MAGNEZYUM (Eritrosit İçi)

Eritrosit içi magnezyum konsantrasyonu genelde serum magnezyum konsantrasyonu ile paralel hareket eder. MAGNEZYUM (İdrar) Normal Değer: 50-150...

Devamını Oku

MYCOBACTERİUM KÜLTÜRÜ (Tüberküloz kültürü, Bactec mikrobacteri kültürü)

Mikrobakterinin hızlı kültür yöntemi ile izolasyonunda kullanılır. Tüberküloz araştırmalarında tercih edilen tahlildir.
Üreme sü...

Devamını Oku

MYCOPLASMA PNEUMONİA IgM ve IgG

Akut ya da geçirilmiş Mycoplasma Pneumonia enfeksiyonuna karşı oluşan antikorların gösterilmesinde kullanılır. M.Pneumonia başlıca prime...

Devamını Oku

OKSİYUR YUMURTASI ARAŞTIRILMASI (Enterobius vermicularis yumurtası aranması)

Raraziter bir enfeksiyon olan kıl kurdu hastalığının araştırılmasında kullanılan tahlildir.
Oksiyur yumurtasının aranması esasın...

Devamını Oku

pANCA ANTİKORLARI (MPO ANCA)

Otoantikor hastalıklarının tanısında kullanılan bir kan testidir.
Nötrofillerde bulunan myeloperoksidaz enzimine karşı oluşan antikorl...

Devamını Oku

PARATİROİD HORMON (C TERMİNAL) (PTH, Parathyrin, PTH-C, Parathormon)

PTH’ın kendisi ve C-terminal fragmanı ölçülür. Primer ve sekonder hiperparatiroidizm ve hiperkalseminin değerlendirilmesinde kullanılır....

Devamını Oku

PRENATAL TANI (Doğum öncesi tanı)

Genetik laboratuvarlarda yapılan bir tahlildir.
Ailede görülen ve kalıtsal hastalığa neden olan mutasyonlar veya aile içindeki “hastal...

Devamını Oku

PRİDİNOLİN KOLLAJEN CROSSLİNKS (Pyrilinks, Pyrilinks-D)

Kemik metabolizmasının değerlendirilmesinde kullanılmakta olan tahlildir.
Kemik rezorbsiyonu için spesifik göstergelerdir. Özellikle hast...

Devamını Oku

PROGESTERON (C-21 steroid, P4)

Ovülasyon, corpus luteum fonksiyonları ve gebelikte plasental fonksiyonların değerlendirilmesi, indüksiyon takibi, progesteron tedavisinin tak...

Devamını Oku

PROTEİN C AKTİVİTESİ (Protein C fonksiyonel)

 Konjenital ve akkiz protein C yetersizliklerinin saptanmasında kullanılır. Protein C yetersizliklerinde tromboza eğilim artar.

Normal D...

Devamını Oku

PSEUDOKOLİNESTERAZ (PCHE, Kolinesteraz II, SchE, Açilkolin açilhidrolaz)

Karaciğer fonksiyon testlerinden biridir. Uzamış anestezi, sinir gazı ve organofosforlu insektisit zehirlenmelerinin değerlendirilmesinde kull...

Devamını Oku

RSV ANTİKORLARI IgM ve IgG (Respiratory syncytial virüs antikorları)

Aktif veya geçirilmiş RSV enfeksiyonunun serolojik olarak gösterilmesinde kullanılır.
RSV, yenidoğan ve çocukluk döneminde gözlenen al...

Devamını Oku

RUBELLA ANTİKORLARI IgM ve IgG (Kızamıkçık antikorları IgM ve IgG)

Rubella enfeksiyonunun tanısında kullanılan ELİSA testleridir.Rubella virüsü çocuk ve erişkinlerde hafif egzantamatöz hastalıklara neden ...

Devamını Oku

SCL-70 ANTİKORLARI

Oto immün hastalıkların tanısında kullanılan tahlillerden biridir.
Skleroderma tanısında kullanılan ENA grubu antikorlardan biridir ve ...

Devamını Oku

SERULOPLAZMİN (Bakır oksidaz, Cp)

Serüloplazmin bakır bağlayıcı proteindir. Wilson hastalığının tanısında ve akut faz reaktanı olarak kullanılır.
Gebelik, östroje...

Devamını Oku

SİSTATİN C

Böbrek yetmezliklerinin teşhis ve takibinde kullanılan bir biyokimyasal tetkiktir.
Glomerüler filtrasyon hızının tahminide kreatinin klir...

Devamını Oku

SOMATOMEDİN C (IGF-1, İnsülin-like growth faktör, Growth faktör 1, GF1)

IGF-1, diğer adıyla da Somatomedin C testi, büyüme bozukluklarının tanısı ve hipofiz bezi fonksiyonu değerlendirmesinde doktorlar ...

Devamını Oku

SPERM HAZIRLAMA (Sperm yıkama, Sil select, Swip up)

Kısırlık tedavisinde kullanılan bir yöntemdir.
İntra uterin inseminasyon için kaliteli spermlerin ayrılması işlemidir.Halk arasında y...

Devamını Oku

Sperm(SEMEN) VİTAL İNCELEME

(Canlı sperm oranı belirleme)Spermlerin yüzde kaçının canlı olduğu tespit edilir.
Erkeklerde kısırlık araştırılmasında kullanılm...

Devamını Oku

TACROLİMUS (FK506)

İlaç düzeyini ölçen bir tahlildir.İlaç düzeyinin takibinde kullanılır.
Normal Değer:
 Terapötik konsantrasyon 5-20 ng/ml
 ...

Devamını Oku

TAM KAN SAYIMI (Complete blood count, CBC, Hemogram)

Hematolojik hastalıklar, akut ve kronik enfeksiyonlar, ameliyat öncesi vb. durumlarda kullanılır. Hastanın genel sağlık durumu hakkında...

Devamını Oku

TEKSİFLE ARB ARANMASI (Tbc basil aranması, Aside dirençli basil aranması)

Tüberküloz tanısında kullanılan bakteriyolojik testlerden biridir.Sıklıkla uygulanmaktadır.
Her mikroskobi alanında 1-9 basil (+4) Poz...

Devamını Oku

TİROKSİN-BAĞLAYICI GLOBULİN (TBG)

TİROKSİN-BAĞLAYICI GLOBULİN (TBG), T3 ve T4 hormonlarının plazmada bağlandığı taşıyıcı proteindir.
Genellikle TSH düzeyi ile uyu...

Devamını Oku

TOKSOPLAZMA PCR

Son derece duyarlı ve güvenilir bir testtir. Toxoplasma gondii’ye ait B1 geninin PCR ile tespit edilmesi prenatal toksoplazma enfeksiyonunun ta...

Devamını Oku

TRİCHOMONAS KÜLTÜRÜ

Bakteriyolojik bir analizdir.Mikrobiyoloji laboratuvarlarında yapılır.Trichomonas vaginalisin üretilerek belirlenmesinde kullanılır. Belirlen...

Devamını Oku

TRİKLOROASETİK ASİT (TCA)

Trikloroetilen ile çalışan kişilerin bu maddelerden ne kadar etkilendiğinin tespitinde kullanılır.
Normal Değer: <50 mmol/L 

...

Devamını Oku

TRİKLOROETANOL (TCE)

Trikloroetilen ile çalışan kişilerin bu maddelerden ne kadar etkilendiğinin tespitinde kullanılır.

Normal Değer: <50 mmol/L'dir.
<...

Devamını Oku

TÜBERKÜLOZ MAJÖR İLAÇ DİRENÇ TESTİ

İzole edilen M.tüberculosis bakterisinin streptomisin, rifampisin, pirazinamid, izoniazid ve etambutole karşı duyarlılığın gösterilmesinde...

Devamını Oku

TÜBERKÜLOZ MİNÖR İLAÇ DİRENÇ TESTİ

İzole edilen M.tuberculosis bakterisinin kapreomisin, ethionamid, ofloksasin, klofazimin, kanamisin, rifabutin ve PAS’a karşı duyarlılığın...

Devamını Oku

TÜBERKÜLOZ MOLEKÜLER TANI (Tbc DNA; Tbc PCR; Gen-probe MTD)

Örnekte doğrudan M.tuberculosis varlığının gösterilmesinde kullanılır. Bu yöntemle, örnekte 1 basil/ml yoğunluğunda bile tanı konulab...

Devamını Oku

ÜÇLÜ TARAMA TESTİ (Triple test)

Özellikle riskli gebeliklerde önemi fazla olan doğum öncesi bebekte olabilecek riskleri gösteren değerli bir tahlildir.
Nöral tüp defe...

Devamını Oku

ÜROGENİTAL MYCOPLASMA KÜLTÜRÜ VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TESTİ

Cinsel yolla bulaşan üretrit enfeksiyonlarının ayırıcı tanısında kullanılan tahlil yöntemleridir.
Ureaplasma urealyticum ve Mycoplasm...

Devamını Oku

VARİCELLA ZOSTER ANTİKORLARI IgM ve IgG

Su çiçeği tanısında kullanılan serolojik ELİSA testleridir.
Önceden geçirilmiş veya yeni geçirilmiş su çiçeği enfeksiyonu yönün...

Devamını Oku

Varicella ZosterVirusu (VZV)ANTİKORLARI IgM ve IgG (Varicella Zoster antikorları IgM ve IgG)

Su çiçeği hastalığının serolojik yöntemle  tanısında yaygın olarak kullanılır.
Aktif veya geçirilmiş enfeksiyonun serolojik olar...

Devamını Oku

VDRL TESTİ (Venereal disease research lab testi)

Cinsel hastalıkların tanı ve takibinde kullanılan bir tahlildir.
Sifilis tanısında kullanılan non-spesifik bir testtir. Sadece erken ve g...

Devamını Oku

VDRL TESTİ (Venereal disease research lab testi)

Cinsel yolla bulaşan hastalıklardan olan Sifilis tanısında kullanılan non-spesifik bir testtir.
Sadece erken ve geç dönem sifilis lezy...

Devamını Oku

VİTAMİN C (Askorbik asit, Vit C)

Vitamin C (askorbik asit testi) C vitamini eksikliği ve fazlalığının değerlendirilmesinde kullanılır.
Bir biyokimyasal tahlil türüdür...

Devamını Oku

VİTAMİN C (Askorbik asit, Vit C)

Bu test; C vitamini eksikliği ve fazlalığının değerlendirilmesinde kullanılır.
Vitamin C, nöropeptitler, adrenal kortikal steroid horm...

Devamını Oku

VLDL KOLESTEROL (VLDL-C)

Kan yağları ile ilgili bir biyokimya kan testidir.
Normal Değerleri aşağıda verilmiştir:
 0-3 yaş      : 7,30 mg/dl

Devamını Oku

VLDL KOLESTEROL (VLDL-C)

Lipid metabolizmasının değerlendirilmesinde kullanılan biyokimya testidir.

Normal Değerleri yaşa göre değişebilir
0-3 yaş 7,...

Devamını Oku

VZV ANTİKORLARI IgM ve IgG (Varicella Zoster antikorları IgM ve IgG)

Aktif veya geçirilmiş su çiçeği (varicella zoster) enfeksiyonunun serolojik olarak gösterilmesinde kullanılır.
Su çiçeği döküntül...

Devamını Oku

WBC

Kan sayımında lökositlerin(akyuvarların) sayısını gösteren bir tahlildir. Yaşa göre normal değeri değişebilir. Yetişkinlerde normal de...

Devamını Oku

Zinc (Çinko) Testi

Zinc yani çinko  yara iyileşmesi, immün fonksiyonlar ve fetal gelişim için gerekli olan bir elementtir. 
Osteosarkom, koroner kalp hast...

Devamını Oku