Tahlil Yorumları

Hepatit b bulaşıcı mıdır? Eğer öyleyse tehlikesi var mıdır?

5 yıl önce

 0   


HbF,HbA2, HbD ,HbS, HbC, HbE ve HbO testi yaptırdık.Talasemi bulgusu var mı?

5 yıl önce

 0   


Evlilik öncesi, benim ve nişanlımın talasemi testi sonuçlarını değerlendirir misiniz?

5 yıl önce

 0   


Dün rapor için aldığım tahlilde anti hıv 0.182 coı < 1 pozitif yazıyor bu ne demek?

5 yıl önce

 0   


Kan sonuçlarım; WBC 13,00 – NE 8,46 yorumlar mısınız?

5 yıl önce

 0   


Gamma glutamil transferaz değerlerim (GGT) SONUÇ -11 BRİM-U/I DIR hastalık sebebi ne olabilir?

5 yıl önce

 0   


Anti rubella ıgg 100 pozitif anti cmv ıgg torch 20 pozitif çıktı. Yorumlar mısınız?

5 yıl önce

 0   


İdrar tahlilimde 1136 bakteri 156 epitel görünüyor ?

5 yıl önce

 0   


Kan sonucumda gamma globulin % 19.3 11.1 – 18.8 yorumlar mısınız?

5 yıl önce

 0   


31 .gün combo testi sonucum hiv P24 ag 0.00 negatif?

5 yıl önce

 4