Tahlil Yorumları

Kan sonuçlarım; WBC 13,00 – NE 8,46 yorumlar mısınız?

6 yıl önce

 0   


Gamma glutamil transferaz değerlerim (GGT) SONUÇ -11 BRİM-U/I DIR hastalık sebebi ne olabilir?

6 yıl önce

 0   


Anti rubella ıgg 100 pozitif anti cmv ıgg torch 20 pozitif çıktı. Yorumlar mısınız?

6 yıl önce

 0   


İdrar tahlilimde 1136 bakteri 156 epitel görünüyor ?

6 yıl önce

 0   


Kan sonucumda gamma globulin % 19.3 11.1 – 18.8 yorumlar mısınız?

6 yıl önce

 0   


31 .gün combo testi sonucum hiv P24 ag 0.00 negatif?

6 yıl önce

 4   


İki düşük yaptım ikisindede kalp atışları duyulmadı?

6 yıl önce

 0   


Kan tahlili yaptırmıştım 0 ila 30 arasında olması gereken Romatoid faktör(RF) (Türbidimetrik) 200 çıkmış?

6 yıl önce

 0   


8 haftalık hamileyim, referans değerleri -99999-99999, toxoplazma ıgm 55,0, toxoplazma ıgg 0,2...

6 yıl önce

 0   


Yaptırdığım kontrolde amilaz,pankreatik sonucum 57U/L çıktı?

6 yıl önce

 0