D

DEMİR (Fe)

1 yıl önce

 130   


DİGİTOKSİN

2 yıl önce

 0   


D-DİMER (Fibrin yıkım ürünleri)

2 yıl önce

 15   


DEHİDROEPİANDROSTERON SÜLFAT (DHEA-S, DHEA-SO, DHEA-Sülfat)

2 yıl önce

 81   


DEOKSİKORTİZOL (Compound S)

2 yıl önce

 0   


DERİ LEZYONU KÜLTÜRÜ

2 yıl önce

 0   


DİAZEPAM Testi

2 yıl önce

 0   


DİFENİLHİDANTOİN (Epdantoin, Fenitoin)

2 yıl önce

 0   


DİGOKSİN

2 yıl önce

 0   


DERİ KAZINTISINDA MANTAR ARAMA

2 yıl önce

 0