L

LÖKOSİT (Beyaz küre sayısı, WBC)

1 yıl önce

 228   


LAKTOZ TOLERANS TESTİ

1 yıl önce

 0   


LUTEİNİZAN HORMON (LH, Lutotropin)

2 yıl önce

 14   


LAMBDA HAFİF ZİNCİR (Lambda light chain-serum)

2 yıl önce

 0   


LAKTAT DEHİDROGENAZ (Mayi)

2 yıl önce

 0   


LAMBDA HAFİF ZİNCİR (İdrar) (Lambda light chain-idrar)

2 yıl önce

 0   


LAKTİK ASİT (BOS)

2 yıl önce

 0   


LAKTAT DEHİDROGENAZ İZOENZİMLERİ (LDH izoenzimleri, LDH izoenzim elektroforezi)

2 yıl önce

 0   


LAKTİK ASİT (Laktat, L-laktat)

2 yıl önce

 0   


LDL KOLESTEROL (Direk Ölçüm) (LDL-C)

2 yıl önce

 25