P

PROGESTERON (C-21 steroid, P4)

1 yıl önce

 128   


PROLAKTİN (PRL)

1 yıl önce

 44   


PROTEİN ELEKTROFOREZİ

1 yıl önce

 0   


POTASYUM (K+)

2 yıl önce

 2   


PİRÜVAT KİNAZ (PK)

2 yıl önce

 2   


PARATİROİD HORMON (İNTAKT) (PTH, Parathyrin, Parathormon)

2 yıl önce

 42   


POTASYUM (İdrar)

2 yıl önce

 0   


PARVOVİRÜS B-19 ANTİKORLARI IgM ve IgG

2 yıl önce

 0   


PROSTAT-SPESİFİK ANTİJEN (Sensitif) (Sensitif PSA)

2 yıl önce

 2   


PİRÜVAT (Pirüvik asit)

2 yıl önce

 0