Üyelik Sözleşmesi

Site Kullanım Şartları

Aşağıda belirtilen şartlar, kurallar ve yasal sorumlulukları içeren Üyelik Sözleşmesi’nin www.tahlil.com adlı internet sitesi kullanılmadan önce okunması tavsiye edilmektedir.

Bu siteyi kullanan, üye olan ve hizmet alan kişilerin aşağıda belirtilen tüm şart ve koşulları kabul ettiği, bağlı olunan yasalar ışığında hukuki ehliyete sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğu varsayılır.

Siteyi kullanan ve kişisel bilgilerinin yer alacağı formu doldurarak bu sayfalarda yazılı şartları elektronik ortamda kabul edilmiş sayılmaktadır.

1. Tanımlar

Tahlil.com:Tahlil.com internet sitesinin tüm hakları Dr. Cem Argun'a ait olup, Tahlil.com internet sitesine, www.tahlil.com URL adresinden ("İnternet Sitesi") ulaşılmaktadır. İşbu Kullanım Koşulları, kullanıcıların ve üyelerin İnternet Sitemize erişimleri ve İnternet Sitemizin kullanımıyla ilgili şartları belirlemektedir.

Üye: Sitemiz tarafından talep edilen bilgilerin girişini yapan, www.tahlil.com adlı internet sitesinde hesap oluşturan ve hizmet talep eden gerçek ve tüzel kişiler.

Uzman: Üyelere tıbbi görüş verecek olan medikal doktor veya psikolog

Belge: Üye tarafından www.tahlil.com adlı internet sitesine elektronik kanallar üzerinden ve üye tarafından gönderilecek her türlü kişisel veriler ve dökümanlar.

Site: Üyelerin hizmet aldığı www.tahlil.com adlı internet sitesi

Üyelik Sözleşmesi: Site üzerinden sunulan hizmetlerden yararlanmak isteyen üyeler ile tahlil.com arasında elektronik kabul edilmiş olan akdedilen işbu sözleşmedir.

Hizmet: Site yönetimi tarafından satışa sunulmuş olan her türlü hizmet

2. Kapsam

İşbu sözleşmenin konusu, Site’de üyelere sunulmuş olan hizmetlerden yararlanmaşartlarını açıklamaktır.

Üyelik Sözleşmesinin kabulü ile üyenin, Tahlil.com tarafından Site’de yer alan hizmet, kullanım ve üyelik detaylarını kabul etmiş olduğu varsayılmaktadır.

3. Tarafların Sorumlulukları

3.1 Üye ve site yönetimi işbu sözleşmenin tarafları olarak, aşağıda bahsi geçen sorumlulukları eksiksiz, doğru, zamanında yerine getireceklerini karşılıklı kabul etmiş olurlar.

3.2 Hizmet, Üye’nin www.tahlil.com adlı internet sitesine gerekli ve doğru belgeleri sağlayıp üye olması koşulu ile sunulacaktır.

3.3 www.tahlil.com site üyeliği 18 yaşından büyük olan herkese açık ve ücretsizdir.

3.4 İşbu Sözleşme süresiz olarak hazırlanmış olup, üye’nin online onayı ile yürürlüğe girmektedir.

3.5 Site üzerinden sunulan hizmet’lerin üzerinde değişiklik yapma hakkı her zaman Tahlil.com’a aittir.

3.6 Tahlil.com üyelerin sağlanmış olduğu kişisel verilerini üye’nin izni olmaksızın 3. kişiler ile paylaşamaz. Söz konusu veriler, ancak resmi makamlarca talep edilmesi halinde talep eden makam ile paylaşılabilir.

3.7 Tahlil.com’un gerekli gördüğü durumlarda tek taraflı olarak Üye’nin hesabını silme veya üyeliğini askıya almaya hakkı olduğunu Üye kabul eder.

3.8 Üye Site üzerinden yapmış olduğu paylaşımlar ile işbu sözleşmeyi ihlal ederse Tahlil.com’un sözleşmeyi feshetme ve tazminat talebinde bulunma hakkı mevcuttur.

3.9 Üye, diğer üyelerin veya Site’nin yazılım veya verilerine izinsiz olarak ulaşır veya kullanır ise bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki sorumluluk üyeye ait olup, Site Yönetiminin bir sorumluluğu bulunmaz.

3.10 www.tahlil.com adlı internet sitesi üzerinde yer alan her türlü içerik ve tasarım Tahlil.com’un mülkiyetindedir ve bunlara ilişkin fikri mülkiyet hakları ulusal ve uluslararası hukuk ile koruma altına alınmıştır. Üye’lerin veya 3. kişiler tarafından, Tahlil.com’a ait içerik ve tasarımların izinsiz kullanılma, çoğaltılma, yayınlanma ve değiştirilme hakkı yoktur.

3.11 Üye, Site’yi kullanması sebebi ile meydana gelebilecek her türlü doğrudan ve/veya dolaylı maddi veya manevi zararlardan Tahlil.com’un sorumlu tutulmayacağını kabul eder.

3.12 www.tahlil.com tarafından sağlanan tıbbı hizmetler, bir doktordan yüz yüze muayene ile alınan tıbbi hizmetten faklıdır.Sağlık danışmanlığı hizmeti verilmekte olup asla gerçek doktor muayenesinin yerini tutmamaktadır.

www.tahlil.com Hekim’leri Üye’leri şahsen muayene ederek fiziki durumunuzu değerlendirebilme imkanına sahip değillerdir.

Hekimlerimizin yapacağı değerlendirmeler üye’nin sağlamış olduğu gelen belgeler ve şikâyetlerine dair açıklamaları üzerinden yapılmaktadır. Bu nedenle, fiziki muayene esnasında koyulabilecek tanı ve düşünceleri etkileyebilecek bazı kritik noktalar değerlendirilemez. www.tahlil.com uzmanları bu riskleri en aza indirgeyebilmek ve Üye’nin sağlık koşullarını tam olarak anlamak adına ihtiyaç duydukları bilgiler için Üye’ler ile irtibat halinde olsalar da bahsedilen risk her zaman mevcuttur.

Üye, www.tahlil.com’un sağlamakla ise yükümlü olduğu olduğu online Hizmetlerin, üye’lerin şahsi doktorları ile yapacağı yüz yüze muayenenin bir alternatifi olmadığını kabul eder.

www.tahlil.com her zaman fiziki muayenenin önemini vurgulayıp önemle tavsiye eder. Üye, www.tahlil.com’un sağlamak ile mükellef hizmetlerden yararlanmaya karar verdiğinde hizmetin kapsamını, sınırlarınıve risklerini kabul etmiş olur. www.tahlil.com adlı internet sitesi üzerinden alınacak tıbbi tanı sınırlıdır ve Tahlil.com’a iletilmiş olan bilgi doğrultusunda geçerlidir.

Online olarak yapılan ikinci görüşler hekim ile yüz yüze gerçekleştirilen muayenenin alternatifi değildir.

www.tahlil.com hekimleri fiziki muayene ile elde edilebilecek önemli ve detaylı bilgilere olarak sahip değildirler.

Hekim’in fiziki muayene yapmamış olması, Üye’nin sağlık durumu ile ilgili teşhisi negatif olarak etkileyebilir.

Üye www.tahlil.com’un sağlamak ile yükümlü olduğu hizmetlerinden yararlanarak uzaktan istişare ile tıbbi ikinci görüş aldığınızda yukarıda detayları belirtilmiş koşulları kabul eder. Ek olarak, Üye’nin sitenin sağladığı hizmetlerden yararlanması halinde sağlık durumu ile ilgili herhangi bir sonucu veya tedaviyi sözlü ve yazılı olarak garanti etmediğini kabul ettiği varsayılır.

Site’ye giriş yapmak için üye tarafından sağlanan belgelerin güncelliği üye’nin sorumluluğundadır. Hekim’ler tarafından yapılacak olan her türlü değerlendirme ilgili bilgilerin güncelliği esasına göre yapılır.

3.13 Tahlil.com, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirme hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

Değişiklikleri takip etmek üyenin sorumluluğundadır. Üye, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılmaktadır.

3.14 Üye, aldığı hizmet sonucu uzman ile yaşayacağı hukuki veya sair sebeplerden kaynaklanan ihtilaflardan site yönetiminin sorumlu olmadığını gayri kabili rucü olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.
 

4.Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel verilerinize ilişkin; veri sorumlusu ve varsa temsilcilerine, hangi amaçla işleneceğine, kimlere hangi amaçla aktarılabileceğine, veri toplama yöntem ve sebeplerine ve diğer hususlara Kişisel Verilerin Korunması, İşlenmesi ve Aktarılası İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme ve Aydınlatma Metnimizde sayfasından ulaşabilirsiniz.

5. Diğer Hükümler

İşbu Sözleşmeden doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde, üye, Tahlil.com’a ait her türlü resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

İşbu Sözleşme Türk Hukukuna tabi olup, sözleşmeye ilişkin uyuşmazlıklar çözüm yeri İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.

İşbu Sözleşme, taraflarca elektronik ortamda kabul edilmiş ve geçerlilik kazanmıştır.
 

?