A-Z Filtre

ADENOVİRÜS IgG


Üst ve alt solunum sistemi, konjonktuvit ve ishal etkeni olan Adenovirüse karşı gelişen bağışıklığın gösterilmesinde kullanılır.
Nadiren fatal enfeksiyonlara neden olmasına rağmen yenidoğan ve çocukluk döneminde %50 oranında uzayan enfeksiyonlara neden olabilir.
Özellikle transplantasyon sonrasında ve immünsuprese şahıslarda ağır enfeksiyonlara neden olabilir.

Normal Değer: Negatif 
Bu Gönderiye 0 Adet Yorum Gelmiş