A-Z Filtre

ADENOZİN DEAMİNAZ (ADA)


Hepatit, siroz, hemakromatozis, prostat ve mesane karsinomları, hemolitik anemi, gut, talasemi majör, tüberküloz, otoimmün hastalıklar, enfeksiyöz mononükleoz ve kalp yetmezliğinde serum ADA düzeyi artar.

Normal Değer: 5-20 U/L olarak bilinmektedir.


Bu Gönderiye 0 Adet Yorum Gelmiş