A-Z Filtre

ALDOLAZ


Akut hepatitler ve diğer karaciğer hastalıkları, Duchenne musküler distrofi, kas travması, dermatomyozit, polimyozit, myotonik distrofi, rabdomyoliz, AMI, hemorajik pankreatit, trişinozis, kangrenler, prostatik tümörler, granülositik ve megaloblastik anemiler delirium tremens, akut psikoz ve şizofrenilerin %60-80’inde, tetanoz, enfeksiyoz mononükleozis ve çeşitli malignitelerde aldolaz düzeyi yükselir.
Özellikle musküler distrofilerin tanı ve takibinde yerini CK’ya bırakmıştır.

Normal Değer:
 0-5 yaş 1,50-18,80 U/L
 6-15 yaş 2,30-13,50 U/L
16 yaş üstü ise kadın ve erkeklerde normal değerler farklıdır:
Erkek 3,10-7,60 U/L
Kadın 2,70-5,30 U/L 


Bu Gönderiye 0 Adet Yorum Gelmiş