A-Z Filtre

ALDOSTERON


Adrenal fonksiyonların değerlendirilmesinde kullanılan endokrinoloji tahlilidir.
Aldosteron salgılayan adenomlar, karsinomlar, pseudoprimer aldosteronizm ve sekonder aldosteronizmde serum aldosteron düzeyi artar.
İzole aldosteron eksikliği, Addison hastalığı ve renin eksikliğinde ise aldosteron düzeyi düşer.
Aldosteron ve reninin aynı anda ölçülmesi primer sekonder hiperaldosteronizm ayırıcı tanısı için faydalıdır.

Normal Değer:

0-6 ay     20-1600 pg/ml
7-12 ay   20-760 pg/ml 
1-3 yaş    20-500 pg/ml 
3 yaş ve üstü: 20-240 pg/ml
İstirahatte       10-180 pg/ml

 Efor sonrası 
 0-1 ay             50-300 pg/ml
 2-12 ay           50-1600 pg/ml 
12 ay ve üstü:  50-300 pg/ml 


Bu Gönderiye 0 Adet Yorum Gelmiş