A-Z Filtre

ALKALEN FOSFATAZ İZOENZİM ELEKTROFOREZİ (ALP)


ALP testi bir biyokimya tahlilidir.Bu test, alkalen fosfataz yüksekliğinin kaynağının bulunabilmesi amacıyla yapılır.
ALP, karaciğer, kemik ve mevcutsa intestinal ve plasental fraksiyonlarına ayrılır.
ALP testinin normal değerleri aşağıda verilmiştir:

Normal Değer: 

Yetişkinde, intestinal kaynaklı izoenzim yoksa;
 Kemik %33-67, Karaciğer %33-67     

                      
İntestinal kaynaklı izoenzim varsa:
 İntestinal %1-25, Karaciğer %26-64, Kemik %23-61Bu Gönderiye 0 Adet Yorum Gelmiş