A-Z Filtre

ANTİ-GLUTAMİK ASİT DEKARBOKSİLAZ ANTİKORU (Anti-GAD)


Tip I diabetes mellitus, otoimmün endokrin hastalıklar (tiroidit, pernisyöz anemi vb) ve otoimmün ensefalomyopatilerin tanısında kullanılır.
Yeni başlayan tip I diabetes mellituslu hastaların %70-80’inde görülür.
Diabet ayırıcı tanısında endokrinoloji doktorlarınca sıklıkla istenen bir tahlildir.

Normal Değer: ,0-1 U/ml'dir.


Bu Gönderiye 0 Adet Yorum Gelmiş