A-Z Filtre

ANTİ-İNSÜLİN ANTİKORU (İnsülin antikoru)


İmmün insülin rezistansı, Tip I diabetes mellitus (insülin tedavisi öncesinde) ve poliendokrin otoimmün sendromlarda insülin antikorları yükselir.
Eksojen insülin tedavisi alan diabetik hastaların hemen hemen tümünde de bir süre sonra serumdaki insülin antikorlarının düzeyi yükselmektedir.

Normal Değer: % 4-10 arasındadır.


Bu Gönderiye 0 Adet Yorum Gelmiş