A-Z Filtre

ANTİ-KARDİYOLİPİN ANTİKORLARI IgM ve IgG (ACA, Anti-Fosfolipid antikorları)


En sık düşük nedenlerinin araştırılmasında kullanılmakta olup farklı nedenlele de doktorlarca istenebilen tahlildir.
ELİSA yöntemi ile yaygın olarak çalışılmaktadır.

ACA (Anti-kardiyolipin antikorları), miyokard enfarktüsü, inme, venöz tromboz, trombositopeni ve/veya rekürrent abortusa eğilimli kişilerde bulunur.

Anti-kardiyolipin  IgG’nin orta ve yüksek düzeylerde saptanması (tek başına veya IgM ve IgA ile birlikte) bu komplikasyonlara eğilimli kişileri daha iyi belirler.

Anti-kardiyolipin antikorlarının bir alt grubu SLE hastalarında sıkça gözlenir.

Normal Değer: Negatif  olmalıdır.

 ACA testine dair Tahlil.com'a sorulmuş soru ve cevapları aşağıda bulabilirsiniz.


Bu Gönderiye 0 Adet Yorum Gelmiş