A-Z Filtre

ANTİ-MİTOKONDRİAL ANTİKOR TİP M-2 (AMA Tip M-2)


Otoimmün hastalıklarda kullanılan otoantikor testlerden biridir.
M-1’den M-9’a kadar sıralanan M tipleri içinde primer bilier siroza en spesifik olandır. Yanlış negatiflik çok nadirdir.Bu da testin güvenilirliğini arttırır.
M-2 seviyesi hastalığın aktivitesi ve progresyonu hakkında bilgi vermez.

Normal Değer: Negatif 


Bu Gönderiye 0 Adet Yorum Gelmiş