A-Z Filtre

ANTİBİYOGRAM (Antibiyotik duyarlılık testi)


Bakteriyel enfeksiyonları tedavi etmek amacıyla uygulanılacak antibiyotiklerin seçiminde kullanılır.Mikrobiyolojik yöntemlerle ve disk difüzyon yöntemiyle uygulanmaktadır.
Üreme sonrası alınan mikroorganizma örneği Müller Hinton adı verilen besiyerlerine antibiyotik diskleriyle birlikte aktarılır.
Bir günlük bir inkübasyon sonrası değerlendirme yapılır.Bu Gönderiye 0 Adet Yorum Gelmiş