A-Z Filtre

ANTİDİÜRETİK HORMON (ADH)


Bu tahlille kandaki antidiüretik hormon seviyesi ölçülmektedir.Bu hormonun bilinen diğer adları ise, vazopressin veya arjinin vazopressin (AVP)'dir. 

ADH hormonu beyinde  hipotalamus bezi tarafından salgılanır.ADH hormonu insan vücudunun su ihtiyacını göz önüne alarak boşaltım sistemince atılan sıvı miktarını dengeler.
ADH eksikliğinde temel olarak böbreklerden su atılımı normalin üstüne çıkar.Aksi durumda ise ADH fazlalığında böbreklerden sıvı atımı azalır.

Ektopik ADH salgılayan tümörler, akut intermittant porfiria, Guillain-Barre sendromu, beyin tümörleri, vasküler ve enfeksiyoz beyin hastalıkları, pnömoni, pulmoner tüberküloz, tüberküloz menenjit ve nefrojenik diabetes insipitusda plazma ADH düzeyi artar.

Santral diabetes insipitus, psikojenik polidipsi ve nefrotik sendromda iseADH düzeyi düşer.

Santral ve nefrojenik diabetes inspidus veya psikojenik polidipsi ayırıcı tanısı için ADH stimülasyon testleri kullanılabilir.

Normal Değer: 0-8 pg/ml'dir.
 


Bu Gönderiye 1 Adet Yorum Gelmiş
Bilgi Yok :

hemogramda terasemı hastası veya tasıyıcı olup olmadıgımı ogrenmek ıstedım