APOLİPOPROTEİN A (Apo A, Apo A-1)

Apolipoprotein, HDL, şilomikronlar ve VLDL’nin başlıca protein komponentidir. Koroner kalp hastalığı riskinin değerlendirilmesinde kullanılır. 
Abetalipoproteinemi, ailevi hipoalfalipoproteinmeiler, lipoprotein lipaz kofaktör (Apo C-II) eksikliği, fish-eye disease, hipertrigliseridemi, kontrolsüz diabet, hipatoselüler hastalıklar, kolesta, nefrotik sendrom, kronik böbrek yetmezliği ve sigara içimi serum Apo A-1 düzeylerinde azalmaya neden olur.
Apo A-1 düşüklüğü prematüre koroner kalp hastalığı açısından risk oluşturur.


Normal Değer:
                           Erkek                     Kadın
 0-7 gün            40-105 mg/dl         40-105 mg/dl
 7 gün-3 yaş      60-150 mg/dl         60-150 mg/dl
 4-5 yaş            65-150 mg/dl         60-150 mg/dl
 6-15 yaş          80-150 mg/dl         80-150 mg/dl
 16-50 yaş        80-160 mg/dl         80-200 mg/dl ;
 51-60 yaş        80-170 mg/dl         80-205 mg/dl
 >60 yaş           80-170 mg/dl         120-220 mg/dl


Bu konuya dair bir sorunuz varsa siz de uzmanlarımıza 7/24 Soru sorabilirsiniz.Soru sormak için tıklayın.

Bu Gönderiye 0 Adet Yorum Gelmiş
?