A-Z Filtre

APOLİPOPROTEİN B (Apo B, Apoprotein B)


Kadiyolojik hastalıkların araştırılmasında istenen bir biyokimya tahlilidir.
LDL’nin başlıca protein komponentidir. Koroner kalp hastalığı ve inme riskinin değerlendirilmesinde kullanılır. Apo A-1 / Apo B oranı hiperabetalipoproteinemi tanısında kullanılabilir. Hiperlipoproteinemi tip IIa, IIb, IV ve V, prematür koroner kalp hastalığı, diabet, hipotiroidizm, nefrotik sendrom, böbrek yetmezliği, karaciğer hastalıkları, Cushing sendromu, porfiria, gebelik ve anoreksia nervosada serum Apo B seviyesi artarken, tip I hiperlipoproteinemi, hipertiroidizm, malnutrisyon, intestinal malabsorbsiyon, kronik anemiler, Reye sendromu, akut stres, kronik pulmoner hastalıklar, myeloma ve kilo kaybında Apo B seviyesi azalır.

Normal Değerleri:
                                 Erkek                       Kadın
<5 yaş                   25-75 mg/dl                  25-75 mg/dl
5 yaş ve üstü         40-120 mg/dl             40-115 mg/dl 


Bu Gönderiye 0 Adet Yorum Gelmiş