A-Z Filtre

ASETİLKOLİN RESEPTÖR ANTİKORU (AChR)


Myastenia Gravis hastalığı  tanısında kullanılır.
Myastenia Gravis’in generalize ve oküler formlarının, hastalığın remisyonunun ve immünsupressif tedavinin takibinde değerlidir.
Hastalığın şiddetinin değerlendirilmesinde kullanılmaz. Ayrıca thymoma, amiyotrofik lateral skleroz ve otoimmün karaciğer hastalıklarında da ACrR düzeyi yüksek olabilir.

Normal Değer: <0,50 nmol/L'dir.


Bu Gönderiye 0 Adet Yorum Gelmiş