A-Z Filtre

CA 15-3 (Kanser antijen 15-3)


Sıklıkla istenen bir tümör markırıdır.Ancak asla kanser tanısında kullanılmadığı bilinmelidir.
Bu testin yüksekliği tek başına bir kanser bulgusu olarak değerlendirilemez.
Meme kanserli hastaların tanı, rekürrens ve tedavi takibinde kullanılır. Özellikle metastatik meme kanserlerinin %80’inde CA 15-3 düzeyi artar. Bazı maligniteler (pankreas, akciğer, over, kolon, karaciğer vb.), hepatit, siroz, sarkoidoz, tüberküloz ve SLE’de de CA 15-3 düzeyi yükselebilir. Tarama testi olarak kullanılmamalıdır.

Normal Değer: 4,50-29,00 U/ml
Bu Gönderiye 0 Adet Yorum Gelmiş