A-Z Filtre

CA 19-9 (Kanser antijeni 19-9; Karbohidrat antijen 19-9)


Tüm gastrointestinal sistem kanserleri (pankreatik kanserler, kolanjiokarsinomlar, kolon kanserleri vb) ve diğer adenokarsinomlarda CA 19-9 düzeyi artar.
Pankreatik kanserlerde sensivitesi( hassaslığı)  %70-80’dir.
CA 19-9 düzeyi ile tümör kitlesi arasında ilişki yoktur. CEA ile beraber kullanıldığında mide kanseri rekürrensinin tespitinde sensitivitesi %94’e kadar yükselir.
Ayrıca kronik pankreatit, kolanjit ve siroz gibi bazı benign durumlarda da CA 19-9 seviyelerinde yükseklik görülebilir. Tarama testi olarak kullanılmamalıdır.

Normal Değer: 0-37 U/ml 
Yüksek çıktığında tek başına asla bir kanser tanısı koydurmayacağı bilinmelidir.

 CA 19 9 ile ilgili daha fazla bilgi için tıklayınız.....
Bu Gönderiye 0 Adet Yorum Gelmiş