A-Z Filtre

DEMİR (Fe)


Demir testi günümüzde sık istenen bir biyokimya tahlilidir.Demir eksikliği anemisi tanı ve takibinde sıklıkla istenmektedir.
Her türlü anemi, demir eksikliği, talasemi, sideroblastik anemi ve demir zehirlenmesinin değerlendirilmesinde kullanılır.
Pernisyöz, aplastik ve hemolitik anemiler, hemokromatozis, akut lösemi, kurşun zehirlenmesi, akut hepatitler, vitamin B6 eksikliği, talasemi, tekrarlayan transfüzyonlar ve akut demir zehirlenmelerinde serum demir düzeyi yükselir.
Demir eksikliği anemisi, akut ve kronik enfeksiyonlar, hipotrioidizm ve postoperatif dönemde ise serum demir düzeyi düşer.

Normal Değer:
 0-7 gün             100-250 mg/dl 
 7 gün-1 yaş       40-100 mg/dl
 2-15 yaş            50-120 mg/dl
 15 yaş üstü        50-175 mg/dl (erkek) 
                           40-170 mg/dl (kadın) 


Bu Gönderiye 0 Adet Yorum Gelmiş