A-Z Filtre

EBV EA ANTİKOR (Epstein-Barr virüs early antijen antikoru)


Kronik aktif veya reaktif EBV enfeksiyonlarında yüksek seviyelerde saptanır. Ayrıca nazofarengial karsinomlu hastalarda da saptanmaktadır.
ELİSA yöntemi ile çalışılmaktadır.


Bu Gönderiye 0 Adet Yorum Gelmiş