A-Z Filtre

FAKTÖR VIII (Antihemofilik faktör)


Önemli bir hematoloji tahlilidir.
Herediter faktör VIII eksikliği (Hemofili A) sekse bağlı geçiş gösteren ve kanamaya eğilimle karakterize bir bozukluktur.
Klinik olarak faktör VIII eksikliği, hastanın plazma faktör VIII seviyelerine göre, şiddetli (<%1), orta derece (%1-5), ve hafif (>%5) olmak üzere derecelere ayrılır.
Etkilenen bireylerde aPTT uzamış ve PT ve TT normaldir. Faktör VIII bir akut faz reaktanı olup, östrojen kullanımı, karaciğer hastalığı, diabetes mellitus, stres veya egzersiz durumlarında da yükselebilmektedir

Normal Değer: Normal aktivitenin %50-150’si 
Bu Gönderiye 0 Adet Yorum Gelmiş