A-Z Filtre

FAKTÖR X (Stuart faktör, Otoprotrobin C, Otoprotrombin III)


Kalıtsal faktör X eksikliği olan hastalarda PT ve aPTT uzamış, TT ise normaldir.
Faktör X eksikliği otozomal resesif geçiş gösterir. Akkiz faktör X eksikliği ise primer amiloidoz ile ilişkilidir. Oral antikoagülan kullanımı ve K vitamini yetersizliğinde de faktör X seviyeleri azalmaktadır.

Normal Değer: Normal aktivitenin %50-150’si 
Bu Gönderiye 0 Adet Yorum Gelmiş