A-Z Filtre

FOLİK ASİT (Folat)


Folat eksikliğinin tanı ve tedavisinin takibi ile megaloblastik ve makrositik anemilerin değerlendirilmesinde kullanılır.
Diyetle folik asit alımının azalması, hemodiyaliz, malabsorbsiyon, gebelik, kronik alkolizm ve fenitoin vb bazı ilaçlar serum folik asit  düzeyini düşürürken, vejeteryan diyet ile serum folik asit  düzeyi artar.

Normal Değer :
15 yaş altı: 3-21 ng/ml
15 yaş üstü: 3-17 ng/ml Kullanımı: 


Bu Gönderiye 1 Adet Yorum Gelmiş
Bilgi Yok :

Kanda LİTYUM sayımı yaptırabilir miyim?Bunun için özel bir reçete ya da talimat gerekiyor mu?Ve de bu tahlil herhangibir hastanede yapılıyor mu?


Cevap:

Kanda lityum düzeyi araştırabilir.Büyük hastanelerin laboratuvarları veya özel laboratuvarlarda yaptırabilirsiniz