A-Z Filtre

GAİTADA GİZLİ KAN ARAŞTIRILMASI


Gaitada (dışkıda) sindirim sisteminden kaynaklanan  kan varlığında uygulanan bir tahlildir. Gaitada kimyasal kan reaksiyonunun araştırılması esası ile uygulanan bir analiz yöntemidir.

Normalde gaitada gizli kanın negatif olması gerekir ancak pozitif olduğunda ise kanamanın nedenini araştırmaya yönelik ilave tahlillerin yapılması gerekmektedir.


Bu Gönderiye 0 Adet Yorum Gelmiş