A-Z Filtre

Gaitada Mikroskopik İnceleme


Gaita mikroskopisi sık olarak istenen bir tahlildir.
Hemen her laboratuvarda çalışılır.
Gaita yani dışkıda mikroskopik olarak eritrosit, lökosit ve maya gibi hücrelerin varlığının araştırılması için kullanılır.
Ayrıca gaitada paraziter etkenli enfeksiyonların teşhisinde de yardımcıdır.


Bu Gönderiye 0 Adet Yorum Gelmiş