A-Z Filtre

HBV DNA (Hibridizasyon)


Serumdaki HBV miktarını belirlemek için kullanılan polimeraz zincir reaksiyonu testidir.
Klinik ve diğer laboratuvar bulguları ile beraber hastalığın prognozunun belirlenmesi ve tedavi takibinde değerlidir.


Bu Gönderiye 0 Adet Yorum Gelmiş