HCV RNA

Hepatit C hastalığının tanısını koymak için kullanılan son derece hassas ve güvenilir bir polimeraz zincir reaksiyonu testidir.
Hepatit C(HCV) enfeksiyonlarının erken evrelerinde antikor düzeyi düşük olduğundan enfeksiyonun tanısında  ELİSA yöntemiyle yapılan serolojik testler yetersiz kalmaktadır. 

Özellikle HCV’de antikorun varlığı her zaman viremi ile birlikte görülmez. Bu nedenle virüsün doğrudan tespit edildiği duyarlı ve spesifik bir yöntem olan PCR( polimeraz zincir reaksiyonu) testlerine ihtiyaç duyulur.

Hepatit C enfeksiyonuna yakalandığı halde belirti vermeyen taşıyıcılarda bu test güvenle kullanılır.
Ayrıca antikorun henüz oluşmadığı vakalar, seropozitif annelerden doğan bebekler, immünolojik reaksiyon göstermeyen hastalar ve serolojik testleri pozitif olan hastalarda tanının doğrulanması ve tedavinin takibinde HCV RNA testi güvenle kullanılabilir.

Normalde HCV RNA testi negatif olmalıdır.

Bu konuya dair bir sorunuz varsa siz de uzmanlarımıza 7/24 Soru sorabilirsiniz.Soru sormak için tıklayın.

Bu Gönderiye 0 Adet Yorum Gelmiş
?