A-Z Filtre

HDV RNA


Hepatittanısında kullanılan bir PCR testidir.
Serumdaki delta antijen düzeyi akut enfeksiyon sırasında değişkendir.
Kronik enfeksiyon sırasında ise delta antijeni nadiren tespit edilebilir. Anti-HDV tespit edilmesi de aktif HDV enfeksiyonu olduğu anlamına gelmez. Bu durumda aktif HDV enfeksiyonunu tespit edebilmek için PCR ile HDV RNA ölçümü yapılabilir.


Bu Gönderiye 0 Adet Yorum Gelmiş