A-Z Filtre

İMMÜNGLOBULİN G (IgG)


Ig G, bakteri, virüs ve toksinlere karşı uzun süreli koruyuculuğu sağlayan antikorlardır.
IgG myeloma, karaciğer hastalıkları, kronik tekrarlayan enfeksiyonlar, otoimmün hastalıklar ve bazı malignitelerde IgG düzeyi artar.
İmmün yetmezlikler ve protein kaybına neden olan hastalıklarda IgG düzeyi düşer.
Nörolojik hastalıkların ayırcı tanısında ise BOS’daki IgG düzeyleri yol gösterici olabilir.
Multiple skleroz, subakut sklerozan panensefalit ve merkezi sinir sistemi sifilisinde BOS IgG düzeyinde artış görülebilir.

Normal Değer:
Serum Prematüre 650-1600 mg/dl
0-1 ay 250-900 mg/dl
2-6 ay 200-700 mg/dl
7-12 ay 220-1070 mg/dl
1-3 yaş 340-1200 mg/dl
4-5 yaş 420-1240 mg/dl
5 yaş ve üstü: 650-1600 mg/dl

BOS'da ölçülen değerler:
15 yaş altı: 1,50-5,50 mg/dl
15-60 yaş 3,30-6,10 mg/dl
60 yaş üstü  4,20-6,40 mg/dl 


Bu Gönderiye 0 Adet Yorum Gelmiş