A-Z Filtre

İMMÜNKOMPLEKS C1q (C1q, Compleman component C1q, C1q binding test)


Dolaşımda immünkompleks bulunan hastalıkların (ör.SLE, glomerülonefrit, idiopatik intersitisiel pnömoni, enfektif endokardit, ıyme hastalığı, kronik HBV enfeksiyonu, HIV enfeksiyonu) değerlendirilmesinde ve romatoid artrit ve SLE’nin takibinde kullanılır.
Ayrıca bazı malignitelerde (ör.akut lösemi) prognostik değeri de vardır.
Normal Değer : 0-50 mg/ml'dir.


Bu Gönderiye 0 Adet Yorum Gelmiş