A-Z Filtre

JO-1 Antikor Test


Otoimmün hastalıkların ayırıcı tanısında sıklıkla kullanılan testlerdir.
Özellikle intersitisiel pulmoner fibrozis ve simetrik poliartriti olan polimyozitli hastaların tanısında kullanılır.
Jo-1 antikorları pozitif olan bu hastalarda akciğerlerde tutulum riski daha fazladır.


Bu Gönderiye 0 Adet Yorum Gelmiş