;

KLORÜR (CI)

Elektrolit dengesi ve asit-baz ile su metabolizmasının değerlendirilmesinde kullanılan biyokimyasal bir testtir.
Dehidratasyon, renal tübüler asidoz, akut böbrek yetmezliği, diabetes inspidus, salisilat intoksikasyonu ve respratuar alkalozda serum CI düzeyi artarken, aşırı kusma, aldosteronizm, respratuar asidoz ve su intoksikasyonu gibi durumlarda ise CI düzeyi düşer.

Normal Değerleri aşağıda verilmiştir:

Kord kanı 96-104 mEq/L
Prematüre 95-110 mEq/L
0-7 günlük bebekler: 96-110 mEq/L
7 gün ve üstü kişiler:  95-110 mEq/L

Bu Gönderiye 0 Adet Yorum Gelmiş
;
;