A-Z Filtre

LAKTAT DEHİDROGENAZ İZOENZİMLERİ (LDH izoenzimleri, LDH izoenzim elektroforezi)


 LDH yüksekliğinin kaynağının belirlenmesi amacıyla kullanılır. AMI, karaciğer hastalıkları, neoplaziler ve iskelet kası hastalıklarının ayırıcı tanısında değerlidir.

Normal Değer:
LD1 %17-31
LD2 %35-48
LD3 %15-29
 LD4 %4-9,5
LD5 %3-10 


Bu Gönderiye 0 Adet Yorum Gelmiş